روز: آبان ۶, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مطالبه خسارت افت قیمت ماشین ( خودرو) در تصادف

نمونه دادخواست مطالبه خسارت اُفت قیمت خودرو

کاهش قیمت حاصله که معمولاً در خصوص تصادف خودروهای نو پدید می‌آید، قابل مطالبه و بلااشکال است. همچنین با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه…