احمد نورانی

۱ آبان ۱۴۰۲

این افراد رایگان بستری می شوند

به نقل از تیتر کوتاه:
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم بیمه گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به صورت رایگان تعیین شد.

نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بندالحاقی(۱) و(۴) ماده ۷۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم بیمه گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به صورت رایگان تعیین شد. همچنین سازمان های بیمه گر پایه سلامت را مکلف کردند تا در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه صرف کند.

بند الحاقی (۱)- سهم بیمه گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به صورت رایگان و برای  سایر دهک ها ده درصد (%۱۰) تعیین می گردد.

بند الحاقی (۴)-سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (%۵) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خودمراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق های مختلف برای بیمه شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه نمایند.

همچنین بند(ث) و بندهای الحاقی(۲) و (۳)برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شدند.

بند(ث)- دهک های پایین درآمدی (حداقل سه دهک) به صورت اختیاری و پس از احراز شرایط مبتنی بر آزمون وسع، مشمول برنامه حمایتی با رعایت نظام ارجاع براساس ضوابط زیر هستند:

۱.سرانه برخورداری از برنامه حمایتی معادل حداکثر دو برابر حق بیمه پایه براساس حداقل حقوق و دستمزد است.

۲. خرید خدمات برای مشمولین از طریق بیمارستان ها و مراکز ارائه خدمات درمانی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی که استانداردهای تعیین شده از جمله بسته خدمتی و تعرفه را رعایت می نمایند، در سقف تعرفه عمومی غیردولتی صورت می گیرد.

۳. بخشی از سرانه موضوع جزء (۱) این بند توسط دولت در سقف بودجه عمومی و یا از محل یارانه نقدی با درخواست فرد به صورت اقساط قابل تأمین است.

۴.حمایت های موضوع این بند با خدمات بیمه پایه، تجمیع و سهم بیمه گذار (فرانشیز) در قالب تسهیلات، پرداخت و تسویه می شود. بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلف است سازوکار پرداخت سهم بیمه گذار (فرانشیز) یا هزینه خدمات درمانی افراد مشمول را در قالب تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با امکان تضمین در قالب کسر حقوق یا کسر از حساب های بیمه شده نزد بانک های عامل از جمله حساب دریافت یارانه نقدی فراهم نماید.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *