احمد نورانی

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی در سال ۱۴۰۲

به نقل از دیده بان هشتم : در اجرای ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر افزایش یافته و ابلاغ می­شود:
تعاریف:

الف ـ اسناد معین شده (تیپ): اسنادی هستند که شکل، فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر دارد و مصادیق آنها در جدول زیر (تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی) ذکر شده است؛

ب ـ اسناد معین نشده (غیرتیپ): اسنادی هستند که فرم‌، شکل یکسان و ساختار متحدالشکل فراگیر ندارند و مشمول مصادیق مندرج در جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی نمی­باشد.

نحوه محاسبه تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی:

ماده۱ـ تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین نشده (غیرتیپ)، در کلیه زبان­های بیگانه، به ازای ترجمه هر کلمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس ۲.۷۰۰ ریال می‌باشد.

ماده۲ـ تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین شده (تیپ) به شرح ارقام مندرج در جدول زیر است و بر آن مبنا دستمزد دریافت خواهد شد.

ماده۳ـ در صورتی که سند مورد تقاضای ترجمه، در فهرست عناوین جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی نباشد، تعرفه براساس مشابه ­ترین سند از نظر محتوا، در نظر گرفته خواهد شد؛ در غیراین­صورت تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده (غیرتیپ) محاسبه خواهد بود.

ماده۴ـ هزینه انجام امور دفتری از قبیل روگرفت (کپی)، اسکن، بارگذاری متن ترجمه در سامانه سنام، تشکیل فایل الکترونیکی، اخذ تمبر الکترونیکی، استعلام و… علاوه بر تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی، به ازای هر سند مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته می­شود.

ماده۵ ـ در صورتی که متقاضی ترجمه از مترجم رسمی علاوه­بر نسخه اصلی، نسخه اضافی درخواست کند، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه، مبلغ ۶۰.۰۰۰ ریال، هزینه در نظر گرفته می شود و به ازای هر پلمب اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد؛

ماده۶ ـ در صورت درخواست متقاضی از مترجم رسمی، برای هرگونه اصلاح در ترجمه رسمی تأیید شده، به دلیل تغییر محتوای سند پس از ترجمه، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند و هزینه تعداد کلمات تغییر یافته، اخذ خواهد شد.

ماده۷ـ مبلغ هزینه ورودی در هر سند صرفاً برای ۵ صفحه اول است و اگر تعداد صفحات از ۵ صفحه بیشتر شود، به ازای هر ۵ صفحه اضافه، نصف هزینه ورودی نیز دریافت می­شود.

ماده۸ ـ دستمزد مترجم رسمی برای ترجمه شفاهی تا یک ساعت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و مازاد بر یک ساعت، به ازای هر ساعت اضافی ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال محاسبه می­گردد که متقاضی حداقل یک ساعت قبل از تشکیل جلسه، هزینه را به حساب اعلامی مترجم رسمی و در موارد دولتی به حساب اعلامی از طرف اداره متبوع واریز و قبض آن را دریافت می نماید.

ماده۹ـ در جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی، ملاک یک صفحه، یک برگ A۴ با تعداد استاندارد ۲۲ سطر و هر سطر دارای ۱۲ کلمه با اندازه قلم ۱۲ می‌باشد.

ماده۱۰ـ هر مترجم رسمی دارای پروانه معتبر، مکلف است سالانه حداقل دو فقره ترجمه رسمی معاضدتی(رایگان) را انجام دهد که از طرف اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه ارجاع می­گردد.

ماده۱۱ـ این تعرفه در ۱۱ ماده و۱۰۲ردیف عنوان سند با تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی برای کلیه زبان‌ها به صورت یکسان تنظیم شده و از تاریخ تصویب و ابلاغ برای مترجمان و دفاتر ترجمه رسمی کشور لازم­الاجرا خواهد بود. هرگونه تخطی از تعرفه اعلامی، از تخلفات انتظامی مترجمان رسمی محسوب و موجبات تعقیب انتظامی مترجم رسمی خاطی خواهد شد.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

انواع اوراق قضایی

اوراق قضایی مانند: دادخواست و شکواییه، باید از سوی متقاضی در جایگاه خواهان یا شاکی تکمیل و به مرجع قضایی ارائه شود و برخی دیگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *