دسته‌بندی: مقالات

فسخ ازدواج و طلاق زرتشتیان

فسخ و طلاق زرتشتیان ایران

در دو مقاله مربوط به خواستگاری و مراسم ازدواج ایرانیان زرتشتی به بررسی این مسائل طبق آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب ۲۷/ ۲/

قوانین حقوقی ازدواج زرتشتیان ایران

مراسم ازدواج زرتشتیان ایران

در مقاله مربوط به خواستگاری و نامزدی در دین زرتشت این موضوعات را طبق آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران بررسی کردیم. در این مقاله،

خواستگاری و نامزدی در آیین زرتشت

خواستگاری و نامزدی زرتشتیان ایران

مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، در احوال شخصیه بر طبق آیین خود عمل می کنند. یکی از مصادیق احوال شخصیه، مراسم و تشریفات

قوانین نامزدی در قانون

نامزدی قوانین آن و حقوق طرفین

قواعد راجع به نامزدی که در مواد ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ قانون مدنی آمده، ظاهرا از قانون مدنی سوئیس(مواد۹۰ تا ۹۵) الهام گرفته شده است. به

نکاح منقطع یا ازدواج موقت یا متعه

نکاح منقطع (متعه) چیست؟

نکاح در حقوق ایران بر دو قسم است: نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را متعه یا نکاح موقت ( ازدواج موقت) نیز می

خواستگاری از نظر قانون

خواستگاری در قانون

یکی از مقدمات مرسوم قبل از ازدواج در ایران خواستگاری است که ریشه تاریخی و مذهبی نیز دارد. بر اساس همین عرف رایج در جامعه،