دسته‌بندی: مقالات

مطالبه وجه با رسید بانکی (سند عادی) نمونه دادخواست

مطالبه وجه با رسید بانکی (سند عادی) نمونه دادخواست

آیا با رسید یا فیش عادی بانکی می‌تواند تقاضای بازگشت وجه قرض داده شده را کرد؟ اگر مبلغی را به عنوان قرض به شخصی دادید و او از بازپرداخت پول شما امتناع می‌کند می‌توانید با استفاده رسید بانکی (فیش واریزی بانکی) دادخواست

تفتیش منزل و خودروی شخصی

تفتیش منزل و خودروی شخصی

اگر مامور بدون ارائه دستور مقام قضایی قهراً وارد منزل یا اقدام به بازرسی خودرو شخصی شده و آن را تفتیش کرد چکار می توان کرد؟ ورود مامور حتی به منظور کشف جرم و ادای وظایف نمی تواند توجیه کننده ورود غیر مجاز به منازل …

نمونه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری

نمونه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری (موضوع ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری)

گر شما ذینفع دراموالی (مثل خودرو و ……) هستید که هنوز بنام متهم در پرونده کیفری است و در اثر اجرای قرار تأمین خواسته کیفری توقیف شده است با یک نمونه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری را…

نمونه دادخواست استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه

نمونه دادخواست استرداد وجه پرداخت شده به اشتباه (موضوع ماده ۳۰۱ قانون مدنی)

چنانچه شخصی وجه را به حساب فرد دیگری به اشتباه واریز (کارت به کارت) کند، مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی ملزم است که آن را به مالک برگرداند.اشتباه در واریز وجه به حساب دیگری در دو فرض قابل تصور است..

نمونه شکواییه تصرف عدوانی کیفری

نمونه شکواییه تصرف عدوانی کیفری

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را اینگونه تعریف نموده است: “ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید…

مطالبه خسارت افت قیمت ماشین ( خودرو) در تصادف

نمونه دادخواست مطالبه خسارت اُفت قیمت خودرو

کاهش قیمت حاصله که معمولاً در خصوص تصادف خودروهای نو پدید می‌آید، قابل مطالبه و بلااشکال است. همچنین با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه…