دسته بندی سوالات: مشاوره امور مهریه

من مهریه ام رو از طریق دفتر خانه ازدواج به اجرا گذاشتم و اموال همسرم توقیف هستن و چند ساله خونمون ماهشهر هست و پارسال خونه ای بزرگتر اهواز خریدیم و الان مستاجر ساکن آن هست و همسرم ادعا کرده که درخواست کرده چون کارمند دولت هست باید خونه بهترمون به عنوان مستثنیات دین در نظر گرفته بشه آیا همچین چیزی امکان پذیره چون خودش ساکن ماهشهره میتونه درخواست بده که خونه اهواز رو باید مستثنیات دین در نظر بگیرید؟

وقت بخیر چون مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت بوده و شوهر اگر ادعای این را داشته که خانه بهتر

اگر زن قبل از انکه حقوق مالی خود را دریافت کند، به ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق در دفتر خانه رسمی طلاق رضایت دهد، ایا می تواند مهریه و نفقه و اجرت المثل خود را از شوهر مطالبه کند؟

وقت بخیر در پاسخ: در هرحال، مستفاد از قسمت اخر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، هرگاه زن بدون دریافت حقوق