برچسب: تعریف

۱۳ آذر ۱۴۰۰
دعاوی حقوقی بر خلاف دعاوی کیفری مربوط به جرم و مجازات نیست و افرادی که برای دعوای حقوقی به دادگاه می روند افرادی هستند که حقوق مالی یا غیرمالی انها نقض گردیده و می خواهند…