برچسب: تعریف

همه چیز درباری چک

همه چیز درباری چک

اهمیت چک به عنوان یک وسیله پرداخت در داد و ستدهای بین مردم، به علت سهولت استفاده برکسی پوشیده نیست.

دادسرا و سلسله مراتب دادسرا

تعریف دادسرا

دعوای کیفری طیف گسترده ایی از دعاوی را در جامعه تشکیل می‌دهد. یکی از بحث های مهم قانون آیین دادرسی

نفقه چیست؟ معنای نفقه

نفقه چیست؟

تعریف و ماهیت نفقه اینکه واژه نفقه معنای پرداخت پول را به ذهن متبادر می کند .اما بهترین نفقه ها

نمونه های اظهارنامه های تنظیم شده توسط ، نوران وکیل

تعریف اظهارنامه

ارسال اظهارنامه توسط خواهان( مدعی حق) دربرخی از پرونده های حقوقی، خانواده و در برخی ازجرایم بسیار اهمیت دارد .در