برچسب: تعریف

همه چیز درباری چک

همه چیز درباری چک

اهمیت چک به عنوان یک وسیله پرداخت در داد و ستدهای بین مردم، به علت سهولت استفاده برکسی پوشیده نیست. چک یک سندی عادی می

تعریف اسناد تجاری چک برات سفته

تعریف اسناد تجاری و انواع آن

مبنای اولیه ایجاد اسناد تجاری، جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از حمل مقدار زیاد پول نقد، از مکانی به مکان دیگر، سرقت راهزنان و کاهش

همه چیز درباره چک بلامحل

بخش عمده بحث چک کیفری در قانون صدور چک (که معروف به قانون گوگوشی می باشد) مصوب ۱۳۵۵ منعکس شده است. نخستین مقررات جزایی ایران

دادسرا و سلسله مراتب دادسرا

تعریف دادسرا

دعوای کیفری طیف گسترده ایی از دعاوی را در جامعه تشکیل می‌دهد. یکی از بحث های مهم قانون آیین دادرسی کیفری بحث تشکیلات مراجع کیفری

نفقه چیست؟ معنای نفقه

نفقه چیست؟

تعریف و ماهیت نفقه با اینکه واژه نفقه معنای پرداخت پول را به ذهن متبادر می کند .اما بهترین نفقه ها احسان و مهربان بودن

وصّیت چیست؟

ماهیت حقوقی وصیّت

در این مقاله به مفهوم وصیّت یعنی معنای آن، اقسام وصیّت و ارکان وصیّت می‌پردازیم و در ادامه با طرح مباحثی از شرایط صحت و

تعریف اظهارنامه

در این مقاله به تعریف اظهارنامه می‌پردازیم و نیز به شرایط تنظیم و فواید ارسال اظهارنامه برای خواهان (مدعی حق) در برخی از پرونده‌های حقوقی،

تفاوت دادخواست, شکواییه و لایحه

نخستین مرحله دادرسی و طرح دعوا توسط اشخاص در مراجع قضایی با تنظیم درخواست شروع می شود. در دعاوی حقوقی شخص مدعی برای طرح دعوای

دعاوی حقوقی

اولین مسئله ای که هر کس برای شروع و مطرح کردن دعوا با آن روبرو می شود این است که موضوعی که قصد پیگیری آن