برچسب: حکم غیابی

۱۷ آبان ۱۴۰۲
اگر به دنبال یک راهکار قانونی جهت رفع اثر حکم غیابی هستید پیشنهاد می‌کنیم نمونه دادخواست واخواهی حقوقی به همراه نکات مهم و کاربری این بحث…