برچسب: دادسرا

دادسرا و سلسله مراتب دادسرا

تعریف دادسرا

دعوای کیفری طیف گسترده ایی از دعاوی را در جامعه تشکیل می‌دهد. یکی از بحث های مهم قانون آیین دادرسی کیفری بحث تشکیلات مراجع کیفری