برچسب: ممنوعیت خروج

شرایط درخواست رفع ممنوع الخروجی

شرایط درخواست رفع ممنوع الخروجی

در شرایطی ویژه این امکان وجود دارد که فرد می‌تواند در خواست رفع ممنوعیت را از دادگاه داشته باشد. در مقاله حاضر به صورت مختصر مواردی که می توان درخواست رفع ممنوع الخروجی نمود را توضیح می دهیم…