برچسب: ممنوع الخروجی

درخواست رفع ممنوع الخروجی

نمونه درخواست رفع ممنوع الخروجی

ممنوع‌ الخروجی به موجب قانون، از ناحیه مرجع قضائی، بانک‌ها، حوزه مالیاتی یا ثبت اسناد صورت می‌گیرد. در فهرست ذیل می‌توان به طور خلاصه دلایلی که یک فرد را می‌توان ممنوع الخروج کرد را مشاهده نمود…