برچسب: وصیّت

وصّیت چیست؟

ماهیت حقوقی وصیّت

در این مقاله به مفهوم وصیّت یعنی معنای آن، اقسام وصیّت و ارکان وصیّت می‌پردازیم و در ادامه با طرح مباحثی از شرایط صحت و