نوران وکیل > مقالات > حقوق تجارت > نمونه اظهارنامه فک پلاک خودرو ( از جانب خریدار)
نمونه اظهارنامه فک پلاک خودرو ( از جانب خریدار)

نمونه اظهارنامه فک پلاک خودرو ( از جانب خریدار)

در این پست یک نمونه اظهارنامه تمهیدی جهت فک پلاک خودرو به درخواست خریدار- تنظیم شده توسط گروه حقوقی موسسه نوران وکیل- را با ذکر چند نکته کاربردی برای بازدیدکنندگان گرامی تهیه نمودیم:

راه کار قانونی خریدار جهت انتقال قانونی مدارک خودرو

در موارد بسیار شایعی بعد از معامله نمودن خوردو از طریق بیع نامه عادی که در بنگاه های اتومبیل انجام می شود خودرو در عمل دو مالک می تواند داشته باشد. صاحب پلاک ( فروشنده)که سند خودرو و برگِ سبز اسماََ بنام اوست و دیگری، متصرف فعلی( خریدار) که مالکیت خوردو طبق عقد بیع به او منتقل شده است. در این حالت خوردو می تواند بدون انتقال رسمی، از طریق اعطای وکالت بلا عزل یا مبایعه نامه دست به دست شود. آخرین خریدار که متصرف فعلی است ،برای اینکه بتواند رسما خوردو را بنام خود ثبت کند، باید به صاحب پلاک که مدارک خوردو بنام اوست مراجعه نماید‌.
در این حالت باید برای فروشنده ( شخصی که اوراق خودرو و پلاک بنام اوست)اظهارنامه ای ارسال و به ایشان مهلت مشخصی اعطاء شود تا در اسرع وقت اقدام لازم را جهت انتقال سند یا اعطای وکالت انجام دهد.
جهت ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک پلاک داشتن برگِ سبز برای متصرف فعلی( خریدارجدید) و یک دلیل اثبات مالکیت مثلا مبایعه نامه خودرو کافی است و نیازی به سند رسمی نیست.

در فرضی که بعد از ارسال اظهارنامه و مطالبه رسمی جهت انتقال سند و فک پلاک توسط اظهاردهنده که معمولا متصرف فعلی خودرو است مواجه با عدم همکاری صاحب پلاک (فروشنده) شود، خریدار باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت او در دادگاه محل اقامت خوانده( صاحب پلاک ) مطرح کند.

سه فایده مهم ارسال اظهارنامه از جانب خریدار

ارسال اظهارنامه قبل از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه فایده عمده و عملی دارد:

یک: در بیشتر موارد صاحب پلاک از دست به دست شدن خودروی خود اطلاعی نداشته و با ارسال این اظهارنامه به او اطلاع داده می شود که خودروی فروخته شده هنوز طبق مدارک موجود اسما بنام او بوده و باید در اسرع وقت با همکاری با ارسال کننده اظهارنامه( متصرف فعلی) از خود رفع مسئولیت کند.

دو: با ارسال این اظهارنامه و همکاری صاحب پلاک جهت انتقال سند و فک پلاک، از طرح دعوای بی مورد و اضافی در محاکم دادگستری جلوگیری می شود.

سه: در واقع این اظهارنامه تمهیدی است جهت مطرح نمودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه که با ارسال این اظهارنامه صاحب پلاک دیگر هیچ حجت و بهانه ای بر عدم اطلاع از فروش و دست به دست شدن خودرو نخواهد داشت.

مقاله مرتبط: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

نمونه اظهارنامه فک پلاک خودرو از جانب خریدار( متصرف فعلی)

اظهارکننده: ………..(متصرف فعلی)

شماره ملی:…………

اقامتگاه: ……………..

شماره تماس:…………

مخاطب:خانم …….( صاحب پلاک)

کدملی: ………………..

اقامتگاه: ………………

شماره تماس:..‌‌………..

موضوع اظهارنامه:

تقاضای اعطای وکالت رسمی یا حضور جهت تنظیم سند رسمی و فک پلاک خودرو کیا – اپتیما۲۰۰۰ مدل ۲۰۱۵ با پلاک انتظامی:

با سلام و احترام

اینجانب استنادا به ماده قانون۱۵۶ آیین دادرسی مدنی به طور رسمی و قانونی موارد ذیل را به شما خانم اعلام می نمایم.

۱- اینجانب در مورخ……/…./…….خودرو فوق الذکر را از اقای ………….فرزند …. با بیع نامه عادی شماره………. خریداری نمودم .و با توجه به اینکه اقای ………..خودرو را از شما خریداری کرده است و مالک رسمی خودرو نیست.قادر به اعطای وکالت یا تنظیم سند رسمی به نام اینجانب نمی باشد.

۲- با عنایت به اینکه شما در حال حاضر طبق سند رسمی صادره از پلیس راهنمایی و رانندگی به شماره ……………( برگ سبز) هنوز اسما مالک خودروی موصوف می باشید و حال استنادا به بیع نامه و نیز مواد ۳۶۲ ،۳۳۹،قانون مدنی مالکیت خوردو قانونا به اینجانب منتقل گردیده است . لذا از شما خواهشا تقاضا می شود در مدت معقولی تمهیدات لازم جهت انتقال سند خودرو (که با هزینه اینجانب خواهد بود )را از طریق اعطای وکالت رسمی جهت فک پلاک یا حضور در دفتر خانه رسمی جهت انتقال سند با اینجانب همکاری نمایید. شماره تماس…………………………….

بدیهی است بعد از ارسال و ابلاغ این اظهارنامه و عدم همکاری شما در این مدت جهت انتقال سند، اینجانب حق اقامه دعوای به طرفیت شما با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه حقوقی خواهم داشت و تمام خسارت و هزینه های دادرسی قانونا بر عهده شما خواهد بود.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

قوانین مرتبط با بحث اظهارنامه

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۵۶ – هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه ازدیگری مطالبه نماید، مشروط براینکه موعد مطالبه رسیده باشد. بطور کلی هرکس حق دارداظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود.

تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.
ماده ۱۵۷ – درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری راتعیین کرده باشند.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email