نوران وکیل > مقالات > دادخواست > نمونه دادخواست اصلاح شناسنامه و تغییر سن تولد
نمونه دادخواست اصلاح شناسنامه و تغییر سن تولد

نمونه دادخواست اصلاح شناسنامه و تغییر سن تولد

در این پست یک نمونه دادخواست تغییر سن تولد – تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – و توضیح نکات مهم را برای بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم. اگر کسی خواستار تغییر سن خود باشد با توجه به اینکه تغییر سن به بیش از پنج سال یا تغییر سن به کمتر از پنج سال است ،حسب مورد مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود.

تغییر سن تا پنج سال مرجع صالح دادگاه است

مستنبط از قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و نیز رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۷۴ اگر درخواست تغییر سن تا پنج سال و کمتر باشد در صلاحیت دادگاه محل اقامت متقاضی می باشد. دادخواست تغییر سن به موجب دادخواست وبه طرفیت اداره ثبت احوال و با پرداخت هزینه دعاوی غیر مالی بعد از ثبت در یکی از دفاتر خدمات قضایی به مرجع قضایی تقدیم می‌گردد.

تغییر سن ︎بیش از پنج سال مرجع صالح کمیسیون ثبت احوال است

حال اگر درخواست تغییر سن بیش از پنج سال باشد مطابق قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها در صلاحیت کمیسیون ثبت احوال می باشد. در صورت وجود شرایط لازم صاحب شناسنامه باید ضمن به همراه داشتن اصل شناسنامه و رونوشت مصدق آن و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ۵۰۰/۰۰۰ ریال بنام سازمان ثبت احوال به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن ادراه ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم نماید. لازم به ذکر است تنها یک بار در طول عمر صاحب شناسنامه طرح دعوای تغییر سن هم در دادگاه و هم در کمیسیون ثبت احوال امکان پذیر می باشد. در ادامه نمونه دادخواست تغییر سن تولد را مشاهد میکنید.

برای نمونه دادخواست تغییر نام در شناسنامه به این مقاله مراجعه کنید.

نمونه دادخواست اصلاح شناسنامه و تغییر سن تولد

خواهان ها : …………(مشخصات صاحب شناسنامه )
اقامتگاه : ……….
شماره ملی : ……..

خوانده ها : …………..( ادراه ثبت احوال محل اقامت متقاضی)
اقامتگاه : …………
شماره ملی : …………

خواسته:

تقاضای ابطال شناسنامه شماره …… از لحاظ تولد و تغییر سن

دلایل و مستندات :

۱-رونوشت شناسنامه
۲- عند اللزوم ارجاع امر به کارشناس
۳- شهادت شهود

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان……….

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند شناسنامه که رونوشت آن تقدیم حضور است و در حال حاضر خود نیز از آن استفاده می کنم ،شناسنامه واقعی اینجانب نمی باشد.با این توضیح که والدین در سال ۱۳۷۰ فرزند دختری داشته اند که در ۱۳۷۲سال فوت نموده که والدین به لحاظ بی سوادی یا شاید علاقه شدید به متوفی حاضر به ابطال آن نشده و چند سال بعد(یعنی سال۱۳۷۴) که اینجانب متولد شدم چون برای من شناسنامه نگرفته بودند،شناسنامه شماره….. متعلق نامبرده را به من اختصاص می دهند.لازم به ذکر است در صورت صلاح دید دادگاه محترم پدر و مادرم جهت ادای شهادت اعلام آمادگی نموده اند.
حال نظر به اینکه سن واقعی من با سن مندرج در شناسنامه متفاوت بوده است لذا با تقدیم این دادخواست از دادگاه محترم تقاضای جلب نظر خبره پزشکی قانونی و رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده( ثبت احوال محل) به ابطال سند سجلی مورد دعوی و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی ….مورد استدعاست

قوانین مرتبط با بحث

از قانون مدنی

ماده ۱۲۸۷ – اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنهابرطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده ۱۲۹۰ – اسنادرسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبراست و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۱۳۰۵ – در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

از قانون ثبت احوال

ماده ۳ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) – در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود. وظایف هیات حل اختلاف به قرار زیر است:
۱ – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم برگه یا شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که «نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.
۲ – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
۳ – ابطال اسناد و شناسنامه هائی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می شود.
۴ – ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع.
۵ – حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.
ماده ۴ – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است.
مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.
تبصره – ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ جانشین این تبصره شده است.

‌قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.
‌تبصره – صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی‌مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۱۱.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

 

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email