نوران وکیل > مقالات > ازدواج و طلاق > نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب مرد
نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب مرد

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب مرد

در این مقاله یک نمونه نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زوجه ارائه شد که مورد عنایت خوانندگان وبسایت قرار گرفت لذا با توجه به در خواست های مکرر شما یک نمونه از دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب مرد (محکوم علیه) – تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – را برای شما عزیزان اماده کردیم. در رابطه با موضوع مهریه, خواندن مقاله نمونه دادخواست تقسیط و اعسار از مهریه را توصیه می‌کنیم.

مستنبط از تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی هر یک از مرد (محکوم علیه)و نیز زوجه(محکوم له) می توانند دادخواست تعدیل اقساط مهریه(محکوم به) را به دادگاه تقدیم کنند.

برهمین اساس اگر طبق حکم اعسار، مثلا مرد محکوم به پرداخت چند سکه در ماه شود، با توجه به افزایش قیمت سکه در این روزها ،می تواند به استناد این افزایش که نوعی تورم محسوب می شود تقاضای تعدیل و کاهش در تعداد سکه یا افزایش مدت در پرداخت سکه را از دادگاه بخواهد.

لازم به ذکر است مستفاد از قسمت پایانی تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون فوق الذکر اگر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه (مثلا مرد) تغییری حاصل شود، دو طرف می توانند دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند.به عبارت دیگر دو فرض متصور است :

فرض یکم: اگر درآمد شوهر بیشتر شود و معیشت او ارتقا یابد در این فرض زن( محکوم له) می تواند با اثبات این مورد تقاضای تعدیل و افزایش اقساط را خواهان باشد.

فرض دوم: اگر درآمد شوهر کم‌تر و معیشت او بدتر شود در این فرض شوهر( محکوم علیه) می تواند با اثبات این وضع درخواست تعدیل و کاهش اقساط مهریه را از دادگاه تقاضا نماید.

مقاله مرتبط: روش تنظیم دادخواست حقوقی

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب مرد

خواهان:………….( مشخصات مرد)

اقامتگاه:…………………..

کدملی:……………..‌‌‌‌….

خوانده اقای:……………….( مشخصات زن)

اقامتگاه:………………………

کدملی:…………………..

خواسته:

۱- تعدیل و کاهش اقساط محکوم به (مهریه )دادنامه شماره…..

دلایل و مستندات:

رونوشت سند رسمی ازدواج شماره……

رونوشت دادنامه شماره……… صادره از دادگاه…………مبنی بر اقساط

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان…………..

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند طبق سند رسمی ازدواج شماره…………اینجانب ………………….(خواهان) خانم…………….( خوانده) را به عقد دائم خود در اوردم و طبق سند مذکور ۱۱۰ سکه بهار آزادی به عنوان مهریه ،در حق خوانده بر ذمه من قرار گرفته است.

حال بعد از مطالبه مهریه توسط خوانده و محکومیت به پرداخت مهریه ، اینجانب دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به تقدیم دادگاه نمودم و طی دادنامه شماره…………… صادره از دادگاه………….. محکوم، به پرداخت ماهیانه ۳ عدد سکه بهار ازادی شدم. لیکن با توجه به افزایش قیمت سکه بهارازادی(قیمت هر سکه در بازار ۱۵۰ میلیون ریال می باشد) ونیز ثابت بودن درامد اینجانب قادر به پرداخت قسط مقرر نیستم.

لذا با تقدیم این دادخواست از دادگاه محترم استنادا به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه  اجرای محکومیت های مالی تقاضای تعدیل و کاهش اقساط مورد استدعا ست.

نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل زوجه را در این مقاله بخوانید

قانون مرتبط

از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

ماده ۱۱ – در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره ۱ – صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره ۲ – هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مقالات مرتبط:‌ مقاله ماهیت قانونی مهریه و همچنین در رابطه با مسائل مالی ازدواج:  مقاله نفقه چیست؟ حاوی اطلاعات مفیدی است. همچنین نمونه شکواییه درباره جرم ادعای اعسار به دروغ

 

منابع:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email