دادخواست مطالبه خسارت نامزدی از جانب مرد( استرداد هدایا) 
نوران وکیل > مقالات > ازدواج و طلاق > نمونه دادخواست مطالبه خسارت نامزدی از جانب مرد( استرداد هدایا) 
دادخواست مطالبه خسارت نامزدی از جانب مرد( استرداد هدایا) 

نمونه دادخواست مطالبه خسارت نامزدی از جانب مرد( استرداد هدایا) 

در این مقاله به موضوع نامزدی و خسارت های قابل مطالبه آن اشاره کردیم.  حال در این مختصر نمونه دادخواست مطالبه خسارت نامزدی از جانب مرد – تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل- را برای شما عزیزان آماده کردیم.

با اینکه دوران نامزدی یکی از شیرین ترین دوران های زندگی است اما طبق قانون نامزدی تعهدی جایز بوده و دوطرف می توانند قبل از وقوع عقد ازدواج ،این وعده ازدواج را برهم زنند و اگر این برهم زدن بدون علت موجه باشد طبق قوانین موضوعه، زیان دیده می تواند خسارت های مادی و معنوی خود را از مقصر مطالبه کند.

بعد از بهم خوردن نامزدی دو دعوای حقوقی قابل طرح است:

یک: مسئله مطالبه خسارت های مادی و معنوی

دو: پس گرفتن هدایا

لازم به ذکر است ، هرگاه در اثر بهم خوردن نامزدی بدون علت موجه، به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا عواطف و احساسات او لطمه قابل توجهی وارد شود، با توجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی ، مواد ۱ ، ۲ ،۸ ،۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی ونیز وحدت ملاک تبصره یک ماده۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که جبران خسارت معنوی را به بصراحت شناخته است، می توان به نامزد زیان دیده حق داد که جبران زیان های معنوی را مطالبه کند.

نمونه دادخواست مطالبه خسارت نامزدی از جانب مرد( استرداد هدایا)

خواهان : …………

اقامتگاه : ……….

شماره ملی : ……..

خوانده : …………..

اقامتگاه : …………

شماره ملی : …………

خواسته: تقاضای استرداد هدایا در دوران نامزدی از ید خوانده بر اساس لیست پیوستی مقوم به …………. میلیون تومان

دلایل و مستندات :

۱- صورت لیست پیوستی هدایا

۲- استماع شهادت شهود

۳–رونوشت کارت ملی

۴-عند اللزوم تحقیق و معاینه محلی

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان……….

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند اینجانب………..( خواهان) در مورخ……/……/…… به اتفاق خانواده (پدر و مادرم) رسما و عرفا از خانم ………….(خوانده) خواستگاری کردم. پس از حصول نظر مثبت خوانده مبنی بر انجام وصلت و نامزدی، اینجانب بنابر اقتضای آداب و عرف موجود اقدام به خریداری هدایا و اموالی (صورت لیست این اموال پیوست دادخواست تقدیم حضور است) نمودم، حال از آنجایی که خوانده بعد از مدتی تصمیم به فسخ و برهم زدن نامزدی را داشته و از انجام وصلت پشیمان شده است. لذا با عنایت به مراتب ذکر شده و نیز خوانده از استرداد اموال پیوست در لیست، امتناع نموده است.

لذا با تقدیم این دادخواست و استنادا به ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی از دادگاه محترم تقاضای محکومیت خوانده به استرداد هدایا و درصورت تلف، پرداخت قیمت مورد استدعاست.

 

*منابع*

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email