نوران وکیل > مقالات > ازدواج و طلاق > نمونه دادخواست مطالبه خسارت نامزدی از جانب مرد( استرداد هدایا) 
دادخواست مطالبه خسارت نامزدی از جانب مرد( استرداد هدایا) 

نمونه دادخواست مطالبه خسارت نامزدی از جانب مرد( استرداد هدایا) 

در این مقاله به موضوع نامزدی و خسارت های قابل مطالبه آن اشاره کردیم.  حال در این مختصر نمونه دادخواست مطالبه خسارت نامزدی از جانب مرد – تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل- را برای شما عزیزان آماده کردیم.

با اینکه دوران نامزدی یکی از شیرین ترین دوران های زندگی است اما طبق قانون نامزدی تعهدی جایز بوده و دوطرف می توانند قبل از وقوع عقد ازدواج ،این وعده ازدواج را برهم زنند و اگر این برهم زدن بدون علت موجه باشد طبق قوانین موضوعه، زیان دیده می تواند *خسارت های مادی و معنوی خود را از مقصر مطالبه کند.

بعد از بهم خوردن نامزدی دو دعوای حقوقی قابل طرح است:

یک: مسئله مطالبه خسارت های مادی و *معنوی

دو: پس گرفتن هدایا

لازم به ذکر است ، هرگاه در اثر بهم خوردن نامزدی بدون علت موجه، به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا عواطف و احساسات او لطمه قابل توجهی وارد شود، با توجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی ، مواد ۱ ، ۲ ،۸ ،۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی ونیز وحدت ملاک تبصره یک ماده۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که جبران خسارت معنوی را به بصراحت شناخته است، می توان به نامزد زیان دیده حق داد که جبران زیان های معنوی را مطالبه کند.

نمونه دادخواست مطالبه خسارت نامزدی از جانب مرد( استرداد هدایا)

خواهان : …………

اقامتگاه : ……….

شماره ملی : ……..

خوانده : …………..

اقامتگاه : …………

شماره ملی : …………

خواسته: تقاضای استرداد هدایا در دوران نامزدی از ید خوانده بر اساس لیست پیوستی مقوم به …………. میلیون تومان

دلایل و مستندات :

۱- صورت لیست پیوستی هدایا

۲- استماع شهادت شهود

۳–رونوشت کارت ملی

۴-عند اللزوم تحقیق و معاینه محلی

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان……….

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند اینجانب………..( خواهان) در مورخ……/……/…… به اتفاق خانواده (پدر و مادرم) رسما و عرفا از خانم ………….(خوانده) خواستگاری کردم. پس از حصول نظر مثبت خوانده مبنی بر انجام وصلت و نامزدی، اینجانب بنابر اقتضای آداب و عرف موجود اقدام به خریداری هدایا و اموالی (صورت لیست این اموال پیوست دادخواست تقدیم حضور است) نمودم، حال از آنجایی که خوانده بعد از مدتی تصمیم به فسخ و برهم زدن نامزدی را داشته و از انجام وصلت پشیمان شده است. لذا با عنایت به مراتب ذکر شده و نیز خوانده از استرداد اموال پیوست در لیست، امتناع نموده است.

لذا با تقدیم این دادخواست و استنادا به ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی از دادگاه محترم تقاضای محکومیت خوانده به استرداد هدایا و درصورت تلف، پرداخت قیمت مورد استدعاست.

 

اصطلاحات حقوقی بکار رفته

*خسارت مادی: خسارتی که به بدن شخص یا دارائی او وارد شده باشد.مانند جراحت وارد کردن و شکستن پنجره
*خسارت معنوی:ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او ( که بالنتیجه متوجه او شده باشد) گردد.در پاره ای از موارد قانون خسارت معنوی را تقویم و میزان ان را معین کرده است.

قوانین مرتبط با بحث نامزدی

قانون مدنی

ماده ۱۰۳۴ – هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۷ – هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظورداده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بودکه عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده ۱۰۳۸ – مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.

اده ۱۰۴۰ – هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور ازطرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

قانون مسئولیت مدنی

ماده ۱ – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.بیمه و مسئولیت مدنی > قانون مسئولیت مدنی > متن قانون

ماده ۲ – در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

از قانون اساسی

اصل یکصد و هفتاد و یکم: هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.

 

*منابع*

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email