شهادت کذب-گواهی دروغ
نوران وکیل > مقالات > شکواییه > نمونه شکواییه جرم شهادت کذب
شهادت کذب-گواهی دروغ

نمونه شکواییه جرم شهادت کذب

با اینکه دروغ گفتن یک عمل غیر اخلاقی محسوب می شود و جامعه ان عمل را بد و ممنوع قرار داده است . اما صرف دروغ گفتن طبق قانون مجازات جرم نیست. حال قانونگذار در یک حالت دروغ گفتن را جرم انگاری کرده و برای آن مجازاتی معیین نموده است. طبق ماده ۶۵۰قانون تعزیرات مصوب ۷۵شهادت دروغ  در دادگاه جرم تلقی شده است” لازم به ذکر است شخصی که با شهادت کذب خود در دادگاه موجب ضرر مادی به دیگری شود، طبق قاعده تسبیب مسئول جبران ضرر مادی خواهد بود. در این نوشته کوتاه نمونه شکواییه شهادت کذب را جهت آشنایی برای شما قرار داده ایم:

در صورتی که با مفهوم شکواییه آشنایی ندارید, مقاله تفاوت دادخواست, شکواییه و لایحه را بخوانید.

نمونه شکواییه جرم شهادت کذب

 

شاکی: ………………..فرزند…………. باکد ملی ………………………..به نشانی:………………………….

مشتکی عنهم:. اقای……………فرزند……….. به نشانی:………………………..

اقای:………..فرزند……………..به نشانی…………………………‌‌‌‌

اتهام ها:

۱- شهادت کذب

۲- ضرب وجرح عمدی

تاریخ وقوع جرم: تاریخ قطعیت حکم برائت در مورخ۱۳۹۹/…../…..

محل وقوع جرم: شهرستان اهواز

دلایل اثبات: رونوشت حکم برائت از دادگاه کیفری شعبه..۴..شهرستان اهواز و پرینت پیام حاوی اقرار به ضرب و جرح

شرح شکواییه

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان.اهواز

با سلام واحترام

اینجانب با عنایت به اینکه با زوجه خود خانم …………………. در مورد مسائل خانوادگی مواجه با مشکلاتی شدیم و در حال حاضر این اختلاف در مراجع قضایی در حال حل وفصل می باشد. زوجه با شکایت علیه اینجانب تحت عنوان توهین، تهدید با چاقو و ضرب و جرح در دادسرای عمومی و انقلاب شعبه ۴ دادیاری شهرستان اهواز و با معرفی برادر و پدر (مشتکی عنهم اقای……….و اقای………..) خود بعنوان شاهد جهت اثبات ادعای خود اقدام نموده و حال باتوجه به صدور رای برائت اینجانب از سوی دادگاه کیفری دو شعبه ۱۱۸ شهرستان اهواز به دلیل شهادت کذب مشتکی عنهم و استنادا ماده  ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ ونیز مشتکی عنهم در تاریخ …../…../۱۳۹۹ با دعوت اینجانب به منزل خود اقدام به ضرب و جرح و توهین به من نمودم و با توجه به عدم حضور شهود در محل جرم، اینجانب ادعای خود را با پیامی از طرف زوجه با این مضمون(تو را باید بیشتر از این میزدیم) ، و نیزدعوت از زوجه بعنوان مطلع جهت اقناع وجدانی مقام قضایی را خواستارم.
در آخر از مقام قضایی محترم تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنهم تحت اتهام شهادت کذب و ضرب و جرح عمدی مورد استدعاست

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email