نوران وکیل > مقالات > شکواییه > نمونه شکواییه جرم شهادت کذب
شهادت کذب-گواهی دروغ

نمونه شکواییه جرم شهادت کذب

با اینکه دروغ گفتن یک عمل غیر اخلاقی محسوب می شود و جامعه ان عمل را بد و ممنوع قرار داده است . اما صرف دروغ گفتن طبق قانون مجازات جرم نیست. حال قانونگذار در یک حالت دروغ گفتن را جرم انگاری کرده و برای آن مجازاتی معیین نموده است. طبق ماده ۶۵۰قانون تعزیرات مصوب ۷۵شهادت دروغ در دادگاه جرم تلقی شده است و شاهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون محکوم می شود.”

در صورتی که با مفهوم شکواییه آشنایی ندارید, مقاله تفاوت دادخواست, شکواییه و لایحه را بخوانید.

لازم به ذکر است شخصی که با شهادت کذب خود در دادگاه موجب ضرر مادی به دیگری شود،طبق قاعده تسبیب مسئول جبران ضرر مادی خواهد بود. بر همین اساس مطابق تبصره ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

سوالی که می توان مطرح نمود:

آیا شهادت دروغ در شورای حل اختلاف شهادت نزد مقامات رسمی است و جرم محسوب می شود یا نه ؟

استنادا به نظریه مشورتی شماره:۷/۱۴۰۰/۴۲۳ با توجه به اینکه شورای حل اختلاف، واحدی تحت تصدی قاضی آن است که از میان قضات دادگستری به وسیله رییس قوه قضاییه منصوب می شود، بنابراین مرجع قضایی (رسمی) محسوب می شود و شهادت دروغ در شورای حل اختلاف مشمول بزه مذکور در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

در این نوشته کوتاه نمونه شکواییه شهادت کذب را جهت آشنایی برای شما قرار داده ایم:

نمونه شکواییه جرم شهادت کذب

 

شاکی: ………………..فرزند…………. باکد ملی ………………………..به نشانی:………………………….

مشتکی عنهم:. اقای……………فرزند……….. به نشانی:………………………..

اقای:………..فرزند……………..به نشانی…………………………‌‌‌‌

اتهام ها:

۱- شهادت کذب

۲- ضرب وجرح عمدی

تاریخ وقوع جرم: تاریخ قطعیت حکم برائت در مورخ۱۳۹۹/…../…..

محل وقوع جرم: شهرستان اهواز

دلایل اثبات: رونوشت حکم برائت از دادگاه کیفری شعبه..۴..شهرستان اهواز و پرینت پیام حاوی اقرار به ضرب و جرح

شرح شکواییه

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان.اهواز

با سلام واحترام

اینجانب با عنایت به اینکه با زوجه خود خانم …………………. در مورد مسائل خانوادگی مواجه با مشکلاتی شدیم و در حال حاضر این اختلاف در مراجع قضایی در حال حل وفصل می باشد. زوجه با شکایت علیه اینجانب تحت عنوان توهین، تهدید با چاقو و ضرب و جرح در دادسرای عمومی و انقلاب شعبه ۴ دادیاری شهرستان اهواز و با معرفی برادر و پدر (مشتکی عنهم آقای……….و آقای………..) خود بعنوان شاهد جهت اثبات ادعای خود اقدام نموده و حال باتوجه به صدور رای برائت اینجانب از سوی دادگاه کیفری دو شعبه ۱۱۸ شهرستان اهواز به دلیل شهادت کذب مشتکی عنهم و استنادا ماده  ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ ونیز مشتکی عنهم در تاریخ …../…../۱۳۹۹ با دعوت اینجانب به منزل خود اقدام به ضرب و جرح و توهین به من نمودم و با توجه به عدم حضور شهود در محل جرم، اینجانب ادعای خود را با پیامی از طرف زوجه با این مضمون(تو را باید بیشتر از این میزدیم) ، و نیزدعوت از زوجه بعنوان مطلع جهت اقناع وجدانی مقام قضایی را خواستارم.
در آخر از مقام قضایی محترم تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنهم تحت اتهام شهادت کذب و ضرب و جرح عمدی مورد استدعاست

 

قوانین مرتبط با بحث شهادت کذب

ازقانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده

‌ماده ۶۵۰ – هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت کذب (دروغ) بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

نظریه مشورتی شماره :۷/۱۴۰۰/۴۲۳ موزخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

استعلام:
با توجه به مفاد ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات، آیا شهادت کذب نزد مقامات رسمی در دادسرا یا شورای حل اختلاف مشمول بزه موضوع ماده فوق الذکر است؟

پاسخ:

اولاً، با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود.

ثانیاً، هرچند مستفاد از ماده ۳۱ قانون شورا های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ذیل ماده ۴۰ این قانون، عضویت در شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی شوند؛ اما با توجه به اینکه شورای حل اختلاف، واحدی تحت تصدی قاضی آن است که از میان قضات دادگستری به وسیله رییس قوه قضاییه منصوب می شود، بنابراین مرجع قضایی (رسمی) محسوب می شود و شهادت دروغ در شورای حل اختلاف مشمول بزه مذکور در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email