نوران وکیل > مقالات > شکواییه > نمونه شکواییه ایراد صدمات غیر عمدی منجر به فوت در حادثه ناشی از کار (عملیات ساختمانی)
نمونه شکواییه ایراد صدمات غیر عمدی منجر به فوت در حادثه ناشی از عملیات ساختمانی (کار)

نمونه شکواییه ایراد صدمات غیر عمدی منجر به فوت در حادثه ناشی از کار (عملیات ساختمانی)

اگر شما ورثه متوفایی هستید که  در کارگاه ساختمانی بر اثر حادثه غیر عمدی (در حین کار) فوت نموده است و خواهان مطالبه دیه آن مرحوم می باشید ما برای شما یک نمونه شکواییه همراه با ذکر برخی نکات مهم را برای شما بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم.

دراین پست موضوعات ذیر بررسی می شود:

مقاله مرتبط: نمونه دادخواست تقسیط و اعسار از پرداخت ( دیه و مهریه)

احراز رابطه کارگری میان متوفی و مشتکی عنه (صاحب کار یا کارفرما)

مطابق ماده ۷ قانون کار قرارداد کار می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد. پس اثبات رابطه کارگری با هر وسیله‌ای امکان پذیر است. در مورد رابطه کارگری باید به چهار مورد واصطلاح توجه نمود:

۱- کارگر: طبق قانون کار در ماده ۲ کسی است که به هر عنوان در مقابل در یافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار معینی را دهد.

۲- کارفرما و صاحب کار: در ماده ۳ قانون کار کارفرما به شخصی حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. به عبارت دیگر کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادیی کارگر را در کارگاه ساختمانی بر طبق مقررات قانون کار و به حساب خود به کار می‌گیرد؛ اما صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام یک یا چند نوع عملیات ساختمانی را به یک یا چند پیمانکار محول نماید.

۳- کارگاه: طبق ماده ۴ قانون کار کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده اودرآنجا کارمی کندازقبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها

۴- حادثه ناشی از کار: براساس تعریف ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، هر رخداد یا اتفاق ناگواری که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن برای بیمه‌شده حادث شود، جزیی از حوادث ناشی از کار محسوب خواهد شد. مطابق با این تعریف، وقوع هر نوع حادثه در محیط‌های زیر، در دسته‌بندی حوادث ناشی از کار قرار خواهد گرفت:

 • هنگامی که شخص بیمه‌شده در شرکت یا کارگاه، ، ساختمان‌ها و یا محوطه آن‌ها مشغول کار و انجام وظیفه باشد.
 • زمانی که شخص در خارج از شرکت یا کارگاه محل اشتغال خود، در حال انجام کار یا انجام وظایف مرتبط با شغل خود باشد.
 • در حین رفت و برگشت شخص از منزل خود به محل کار و یا برعکس.
 • در هنگام مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای پیگیری پروسه‌ها و فرایند درمان و توان‌بخشی.
 • در حین اقدام برای نجات جان سایر بیمه‌شدگان(همکاران) و کمک به آن‌ها.

لازم به ذکر است در صورتی که کارگر در هر کدام از شرایط اعلام شده قرار بگیرد و دچار مصدومیت یا حادثه‌ای گردد، مشمول قوانین حوادث ناشی از کار خواهد بود که در ادامه این مقاله به مسئول یا مسئولان پرداخت دیه و سایر خسارت های وارده به کارگر می پردازیم.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

مسئولیت صاحب کار و کارفرما

مطابق ماده ۱ آیین نامه‌های حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی (مصوب ۱۳۸۱/۶/ ۹) قبل از شروع عملیات ساختمانی باید پروانه‌ها و مجوزهای لازم توسط مالکان و صاحبان کار از مراجع ذیربط قانونی اخذ گردد. بر همین اساس مسئولیت صاحب کار و کارفرما در قانون کار عام است و شامل همه جنبه‌های حقوقی مسئولیت کارفرما در حوادث حین انجام کار می‌شود که با اخذ پروانه ساخت و سایر مجوزها، در واقع مسئولیت خود را بیمه می‌کند.

در هنگام وقوع هر نوع حادثه ناشی از کار، امکان دارد یک یا چند مقصر وجود داشته باشد. با توجه به تعریف‌های مندرج در آیین نامه‌های حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و مفاد مواد ۵ و ۶ آن و در نظر گرفتن مواد قانون کار به نظر می‌رسد که مسئولیت اجرای مقررات در ابتدا و بطور مطلق به عهده صاحب کار باشد نه کارفرما که طبق تعریف این آیین نامه عموماً پیمانکار است، و این صاحب کار در واقع معادل همان کارفرمای مندرج در قانون کار است. همچنین طبق قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن نزد سازمان‌های بیمه اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور در این آیین نامه از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسؤول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در قانون کار مسئول خواهند بود.

ذکر این نکته لازم است چنانچه کارگر در محیط کار دچار حادثه‌ ناگواری شده و در همان زمان برای اخذ دیه و یا شکایت اقدامی انجام ندهد، حتی بعد از گذشت چند سال نیز برای اخذ دیه و مطالبه خسارت خود می‌تواند طرح شکایت نماید و مرور و گذشت زمان نسبت مطالبه خسارت‌های حوادث کارگری تاثیری ندارد.

 

خسارت های قابل مطالبه از سوی مصدوم یا اولیا دم( ورثه)

علاوه بر دیه، تمام خسارت‌هایی که پرداخت آن طبق قانون بر عهده کارفرما است، توسط بیمه مسئولیت کارفرما پرداخت می‌گردد. مطابق ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی در خصوص تعهدات قانونی ارائه شده از سوی بیمه برای بیمه شدگانی که در اثر حوادث ناشی از کار فوت یا مصدوم می‌شوند باید گفت حسب مورد از موارد زیر برخوردار خواهد بود:

 • معالجه کامل شخص آسیب دیده.
 • پرداخت غرامت نقص عضو حادثه دیده.
 • هزینه کفن و دفن.
 • پرداخت غرامت و دستمزد ایام بیماری در صورت عدم اشتغال و نیاز به استراحت.
 • تحویل پروتز و اروتز (اعضا مصنوعی و وسایل طبی) در صورت احتیاج.
 • پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی.
 • پرداخت مستمری از کارافتادگی جزئی.
 • پرداخت مستمری به بازماندگان شخص حادثه دیده

لازم به ذکر است قانون کار در مورد حوادث حین کار، اصل را بر مسئولیت کارفرما نهاده است و مسئولیت کارفرما بر اساس قانون کار مسئولیت ویژه‌ای غیر از مقررات قانون مجازات اسلامی است. به عبارت دیگر مقررات قانون کار در باب مسئولیت کارفرما، مقررات خاصی است که در برخی حوادث صرفاً می‌توان بر اساس آن کارفرما را مسئول جبران خسارت شناخت.

 

مراحل و مدارک لازم جهت شکایت و مطالبه دیه از جانب اولیا دم متوفی (کارگر)

جهت طرح دعوا در مراجع قضایی باید کلیه مدارک و اسنادی که دلالت بر وقوع حادثه کار دارد؛ از جمله مدارک و مستندات رابطه کارگری، گزارش پزشکی قانونی یا گزارش فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و یا هر دلیل و مدرکی که اثبات کننده این حادثه باشد از جمله گزارش بازرس اداره کار باید به پیوست شکواییه و یا در مراحل بعدی ضم پرونده گردد.

پس از وقوع حادثه کار، حادثه دیده یا اولیای دم او (ورثه متوفی) باید با مراجعه به مراجع قضایی یا انتظامی وثبت شکایت خود در یکی از دفاتر خدمات قضایی اقدام نمایند. بعد از طرح شکایت، مرجع رسیدگی کننده که اصولاً دادسرای محل وقوع حادثه است در جهت احراز چگونگی حادثه از نظر فنی و تعیین اشخاص مسؤول، موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌نماید. در این میان به دستورات مقام قضایی، حادثه دیده یا اولیای دم او باید جهت تشکیل پرونده‌های کارشناسی در چندین نوبت به کلانتری محل وقوع حادثه و اداره کار و همچنین سازمان پزشکی قانونی مراجعه و تشکیل پرونده نمایند. نهایتاً مرجع قضایی با بررسی تمام جوانب و استعلامات صورت گرفته و دعوت از اصحاب پرونده و وکلای آنها و استماع اظهارات دو طرف دعوا و تشکیل جلسات دادرسی، رأی خود را صادر خواهد کرد. رأی بدوی صادره از دادگاه، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.

 

نمونه شکواییه ایراد صدمات غیر عمدی منجر به فوت در حادثه ناشی از عملیات ساختمانی

حال در پایان یک نمونه شکواییه ایراد صدمات غیر عمدی منجر به فوت در حین انجام کار ساختمانی _ تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل _ را برای شما بازدیدکنندگان گرامی جهت آشنای با نحوه تنظیم شکواییه و نیز استفاده در موارد مشابه آماده نمودیم.اگر این نمونه با موضوع شما مطابقت نداشته باشد می توانید با ما تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید تا کارشناسان موسسه نوران وکیل نمونه مناسب را برای شما تنظیم و ارسال نمایند.

شاکی: ……(مشخصات اولیاء دم متوفی )

مشتکی عنهم:

ردیف اول: آقای………..

اقامتگاه: …………

کدملی:……………………..

ردیف دوم : شرکت برق شهرستان ….. منطقه…

به نشانی:…………..

عنوان اتهام : ایراد صدمات بدنی غیرعمدی منجر به فوت حین انجام کار در محل تعمیرات ساختمان

محل وقوع جرم: اهواز

تاریخ وقوع :…../…../…..

دلایل اثبات جرم:

۱-رونوشت کارت ملی و شناسنامه متوفی

۲- رونوشت کارت ملی و شناسنامه ورثه

۳-گواهی حصر وراثت

۴-پرونده بستری بیمارستان

۵-گواهی فوت

۶-گزارش اورژانس ۱۱۵

۷-گزارش نیروی انتظامی

شرح شکایت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز

با سلام و احترام

به استحضار می رساند اینجانبان ………… و…………………… اولیاء دم مرحوم………………… فرزند ……………….. طبق رونوشت سند شناسنامه می باشیم.( لازم به ذکر است مراحل صدور گواهی حصر وراثت در جریان است و بعد از صدور گواهی مزبور متعاقبا تقدیم مرجع رسیدگی می گردد) با این توضیح که حرفه و شغل مرحوم کارگر ساختمانی بوده در تاریخ…..آقای…………….مدیر ساختمان مسکونی به ادرس ………………طی قرارداد شفاهی با مرحوم جهت تعمیرات ساختمانی به آدرس فوق الذکر اقدام می نماید. متاسفانه در مورخ ……/……/………متوفی طی حادثه ایی با برخورد به سیم های برق خانگی که حدفاصل تیر برق با ساختمان ظاهرا بسیار نزدیک است که علت اساسی فوت ایشان طبق گواهی فوت که ضم شکواییه گردیده برق گرفتگی شدید بوده است . بعد از حادثه طی تماس با فوریت پزشکی ۱۱۵ حادثه اعلام می گردد و متوفی به بیمارستان ……‌‌ …………‌ منتقل و بعد از گذشت …….روز بر اثر صدمات شدید فوت می شود.

حال اینجانبان ورثه متوفی………با تقدیم این برگ شکواییه : اولا از مقام قضایی محترم تقاضای تعقیب جهت تعیین مقصرین و مسببین این حادثه از جمله شرکت برق ناحیه.‌‌‌‌‌…………….. و مدیر ساختمان آقای…………… با ارجاع امر به کارشناسی مورد استدعاست. ثانیا : استنادا به مواد۵۰۶ و ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی و نیز مواد ‎۹۱‏ و ۹۵ و ۱۶۷ قانون کار و مواد۶۶ و ۶۵ قانون تامین اجتماعی و نیز ماده یک قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی تقاضای مطالبه دیه و مخارج مازاد دیه( هزینه بیمارستان) مورد استدعاست.

 

قوانین و مقررات مرتبط با حوادث ناشی از کار و عملیات ساختمانی

از قانون مجازات اسلامی

.ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی: هر گاه دو نفر عدوناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفره نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد.کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.

ماده ۵۰۶ – تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۵۲۹ – در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

 

از قانون مسئولیت مدنی

ماده ۱ – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده ۱۲ – کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

ماده ۱۳ – کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

ماده ۱۴ – در مورد ماده ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.دراین مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود.

 

از قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده ۱- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان‌، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان ‌و به ترتیب مندرج در این قانون با نام‌نویسی و أخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می‌شوند.

تبصره- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون‌، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن هستند و درصورت احراز شرایط از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواهند شد.

ماده ۲ – کارگران شاغل در کارهای ساختمانی درموارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند:

۱-وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت‌، مؤسسات عمومی غیردولتی‌، شهرداریها، بانکها و مؤسسات عام‌المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره‌برداری اعم از این‌که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند.

۲- درمورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود حق بیمه کارگران پیمانکار براساس ماده‌ (۳۸) قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.

ماده ۴ – تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده درصورت احراز شرایط ارائه خواهد شد:

‎‎‎الف – حوادث و بیماریها

ب – غرامت دستمزد

ج – ازکارافتادگی‌

د – بازنشستگی‌

هـ – فوت‌.

تبصره- افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند(الف‌) این ماده طبق ماده(۵۸) قانون تأمین‌اجتماعی ودرمورد بازماندگان طبق مواد(۸۱) و(۸۲) قانون یاد شده تعیین می‌گردند.

از قانون کار

‌ماده ۱ – کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

ماده ۲ – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند.

ماده ۳ – کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او درمقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد درمقابل کارفرما ضامن است.

ماده ۴ – کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،‌ساختمانی، ترابری مسافربری،خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آنها.

ماده ۸۸- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.

ماده ۸۹ -کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین ها،دستگاه ها،ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.

ماده ۹۱ – کارفرمایان و مسؤولان کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵)این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ،وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستور العمل های مربوطه کارگاه می باشند.

ماده ۹۵- مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (۸۵)این قانون خواهد بود.هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسؤولین واحد ،حادثه ای رخ دهد،شخص کارفرما یا مسؤول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسؤول است.

ماده ۱۸۴- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد،اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود،ولی مسؤولیت جزایی اعم از حبس،جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسؤول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در باره مسؤولین مذکور اجرا خواهد شد.

 

از آیین نامه های حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب ۱۳۸۱/۰۶/۰۹

فصل اول – هدف ، دامنه شمول و تعاریف

الف – هدف

هدف از تدوین این آئین نامه پیشگیری از حوادث منجربه صدمات وخسارات جانی مالی در عملیات ساختمانی و تامین ایمنی وحفاظت نیروی اسنانی شاغل در کارگاههای ساختمانی است .

ب – دامنه شمول

مقررات این آئین نامه باستناد ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین و در موردکلیه کارگاههای ساختمانی لازم الاجراء است .

ج – تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی

صاحب کارشخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات ساختمانی را به یک یا چند پیمانکار محول می نماید و یا خود راسا” یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار می گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می گردد.

د- تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی

کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادی ارگر را در کارگاه ساختمانی بر طبق مقررات کار وبه حساب خود به کار می گمارد اعم از اینکه پیمانکار اصلی ، پیمانکار جزء و یا صاحب کار باشد.

ه – تعریف مهندس ناظر

مهندس ناظر شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود، مسئولیت نظارت بر تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را بر عهده می گیرد.

و- تعریف حادثه ناشی از کار

حادثه ناشی از کار به استناد ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی حادثه ای استکه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای کارگر اتفاق می افتد و موجب صدماتی بر جسم و روان وی می گردد. حوادثی که برای کارگر در حین اقدام به منظور نجات سایر افراد حادثه دیده در کارگاه ومساعدت به آنان روی می دهد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می گردد.

فصل دوم – مقررات کلی

ماده ۱- قبل از شروع عملیات ساختمانی باید پروانه هاومجوزهای لازم توسط مالکان و صاحبان کار از مراجع ذیربط قانونی اخذگردد.

ماده ۲- قبل از شروع عملیات ساختمانی مربوط به تاسیس کارگاههای جدید یا توسعه کارگاههای موجود، باید طبق ماده ۸۷ قانون کار، نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهارنظر وتایید به واحد کار وامور اجتماعی محل ارائه گردد.

ماده ۳- مسئولیت اجرای مقررات این آئین نامه برااساس مواد۹۱و ۹۵ قانون کار بر عهده کارفرماست .

ماده ۴- هرگاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات ساختمانی ازابتدا تا پایان کار را کلا” به یک پیمانکار محول نماید. پیمانکار مسئول اجرای مقررات این آئین نامه در کارگاه خواهد بود.

 

از قانون بیمه تامین اجتماعی

ماده ۴: مشمولین این قانون عبارتند از:

افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوطه به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

تبصره ۱: بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید.

تبصره ۲: از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون و همچنین آئین نامه مربوط ملغی می گردد.

تبصره ۳: کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهای مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد می توانند بطور اختیاری مشمول مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط قرار گیرند، مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت نماید، بدیهی است سازمان در مورد این قبیل از بیمه شدگان مانند سایر بیمه شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونی براساس آئین نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود.

دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی، و فوت.

تبصره ۱: مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲: مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره ۳: ملغی گردیده.

تبصره ۴: مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پیش بینی شده است.

تبصره ۵: در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.

آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۸۷)

ماده ۶۵: در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه های مربوطه را خواهد پرداخت.

ماده ۶۶: در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدماتی درمانی و سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهدنمود.

تبصره. مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود تبصره هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email