احمد نورانی

۲۴ آبان ۱۴۰۱

ابحثُ ( جستجو می کنم )

ابحثُ عن وجودی

(وجودم  را جستجو می کنم)

بین حطامِِ من جثث

(در میان باقی مانده  هایی از پیکرها)

ایُّ المقابرِ ان ازور؟

(کدام قبرستان ها را زیارت کنم؟)

ایُّ المعابدِ ان ادور؟؟

(کدام معابد را دید بزنم؟)

ابحثُ عن موتی

(در جستجوی مرگ خود هستم)

بین اکوامِ من بشر

(در بین انبوهی از ادمیان)

ایُّ الاسواقِ ان اجول؟؟

(کدام بازارها را گردش کنم؟)

ایُّ الحاناتِ ان اصول؟؟

(کدام میکده ها را جولان دهم)

ابحثُ عن طریقی

(در جستجوی راه خود هستم)

بین اشباحِِ من خیال

(درمیان شبح هایی از خیال)

ایُّ الاشواقِ ان انوح؟؟

(کدام دلتنگی ها را بنالم؟)

ایُّ الاحزانِ ان ابوح؟

(کدام غم ها را بگویم؟)

ابحثُ عن الاهی

(در جستجوی خدای خود هستم)

بین اصنامِِ من خشب

(در میان بُت هایی از چوب)

ایُّ الاشجارِ من ذهب؟

(کدام درختان از طلا هستند؟)

ایُّ الافکارِ من تعب؟

(کدام اندیشه ها از خستگی هستند؟)

ابحث و ابحث وابحث

(جستجو و جستجو و جستجو میکنم)

بین جنونِِ من لهب

(در میان جنونی از آتش)

بین عقولِِ من کذب

(در میان ذهن هایی از دروغ)

و بین کلامِِ من عذب

(و در میان سخنی از آب شیرین)

یسیل بین جفونِ الکتب

( که در میان مژگان کتاب ها سرازیر می شود)

ینسال بین شفایفِ السطور

(در میان لبان سطرها بیرون می جهد)

ویعانقُ بین اعناقِ الحروف

( ودر میان آغوش های حروف هم آغوشی می کند)

و الحبرُ یجری فی وجعی و دمی.

(و جوهر در درد و خونم جریان دارد)

و ینزفُ من اصابعی و قلمی

(و از انگشتان و مدادم خونریزی می کند )

و غابهُ من البیاضِ تنتظرونی

(و جنگلی از سفیدی مرا به انتظار می کشد)

لامطرِ علی عطشیها حروفا

(تا بر روی تشنگی آن بارانی از حروف ببارم)

احرقها و تحرقنی

(و آن را اتش بزنم و مرا آتش بزند)

اکتبها و تکتبنی

(وآن را بنویسم و مرا بنویسد)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *