احمد نورانی

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

طعم زندگی

رقص احزانم بهم ریخت
باران چشمانم با اشک بهاری در آمیخت
در زیر سایه ی شکوفه های مرده
در دل زلال چشمه های خشکیده
در عمق یأس و طنابی به گردن فشرده
درون ارزوی خفته در خاک
از التهاب اینه ها
درون انعکاس اب
دلهره امتداد زندگی
لحظه شک و امید
همه در آمیخت باهم
زاده شد شعر و رنج
رو به سوی مرگی بی سنگ
درون خونی بی رنگ
از فراز آسمانی بی ابر
آشفته شد عشق و مرگ
رنگ ها درآمیخت بر بوم زندگی
رقصِ آشفته ی باد و باران
جوهر آغشته به یاد و یاران
در میان آبشار عطر موی یک زن
از میان آماج سرود یک قرن
در آمیخت باهم
حسی از خاک فسرده برخاست
نقشی بر جان دریده بگذاشت
شکوفه مرده گُل شد
چشمه خشکیده گِل شد
شعر احزانم بهم ریخت
یأس و طنابش گریخت

فرش‌های ناپدیدشدۀ سعدآباد کجاست؟

به نقل از دیده بان هشتم : خروج فرش‌های ساختمان «حافظیه» سعدآباد با اطلاعاتی متناقض و مبهم درحالی «تایید شده» که سرنوشت این فرش‌ها همچنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *