برچسب: چک

۱۴ فروردین ۱۴۰۳
چگونه از طریق اجرای ثبت چک را اجرا کنیم؟ فواید و معایب اجرای چک از طریق اجرای ثبتی چیست؟ چک جزو معدود اسنادی است که هم می‌توان از طریق دادگاه وجه آن را وصول کرده و هم از طریق …
۲۹ اسفند ۱۴۰۲
اگر شما دارنده چک قدیمی (غیر صیاد) هستید و خواهان مطالبه وجه این چک چه روند قانونی را برای رسیدن به حق خود باید طی کنید؟ دادخواست مطالبه این نوع از چک که از سال 1400 منسوخ اعلام شده …