نوران وکیل > مقالات > حقوق تجارت > نمونه دادخواست مطالبه خسارت به عین مستاجره
نمونه دادخواست مطالبه خسارت به عین مستاجره

نمونه دادخواست مطالبه خسارت به عین مستاجره

موجر چگونه می‌تواند خسارت وارده به ملک را از مستأجر مطالبه کند؟ طبق قانون، موجر می‌تواند دادخواستی با خواسته مطالبه خسارت به عین مستاجره را به طرفیت مستأجر در دفتر خدمات قضایی ثبت کند. برهمین اساس در این پست یک نمونه دادخواست مطالبه خسارت به عین مستاجره به همراه توضیح مختصری را برای شما عزیزان آماده نمودیم. در این پست موضوعات زیر بررسی می‌شود:

مقاله مرتبط:  نمونه دادخواست تخیله مستاجر

موجر چگونه می‌تواند خسارت وارده به ملک را از مستأجر مطالبه کند؟

به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف جدید مصوب ۱۴۰۲ تمامی دعاوی مرتبط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و کسب و پیشه یا تجارت در صلاحیت دادگاه صلح محل وقوع ملک می‌باشد. پس چون دعوای مطالبه خسارت جزو دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره می‌باشد موجر باید دادخواستی با خواسته مطالبه خسارت به عین مستاجره را به طرفیت مستأجر در دفتر خدمات قضایی خطاب به دادگاه صلح ثبت نماید.

لازم به ذکر است تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، به دعاوی مربوط به تخلیه و خسارت به عین مستاجره مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می‌شود.

مقاله مرتبط: تفاوت دادخواست و لایحه و شکواییه

جبران خسارت از ودیعه مستأجر

معمولاً موجر از مستأجر مبلغ یا سندی مثل چک را به عنوان ودیعه مسکن در مدت قرارداد اجاره دریافت می‌کند. در این حالت به موجب ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۷۶ چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستاجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجه یا ودیعه مسکن باشد موظف است:

اولاً: دادخواستی با خواسته مطالبه ضرر و زیان را به طرفیت موجر مطرح کند.

ثانیاً: وجه یا ودیعه مسکن را به حساب دادگستری واریز نماید.

ثالثاً: باید، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید.

در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستأجر به همان میزان‌خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

نمونه دادخواست مطالبه خسارت عین مستاجره موجر

در ادامه یک نمونه دادخواست مطالبه خسارت عین مستاجره موجر – تهیه شده توسط موسسه نوران وکیل_ را برای شما آماده نمودیم. جهت تنظیم انواع اوراق قضایی از جمله دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعی کیفری و حقوقی با ما از طریق مشاوره آنلاین و رایگان موجود در وبسایت موسسه در ارتباط باشید.

نمونه دادخواست

خواهان: ……………

خوانده: ………………

خواسته:

۱- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به استناد قرارداد اجاره به ازای هر روز ۵ میلیون ریال از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ تا تاریخ تخلیه

۲- مطالبه خسارت وارده به عین مستاجره با تعیین نظر کارشناس فعلاً مقوم به (تقریبی خودتان مبلغی را قید کنید)

۳-مطالبه هزینه‌های استفاده از عین مستاجره جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۱۶۱/۱۲ ریال (دوازده میلیون و یکصد و شصت و یک هزار ریال)

دلایل و مستندات:

۱- رونوشت سند مالکیت

۲- رونوشت قرارداد اجاره به شماره….

۳- رونوشت دادنامه شماره….. صادره از شعبه ۴۵۸ مجتمع شماره ده شورای حل اختلاف شهر تهران با موضوع تخلیه عین مستاجره

۴- اظهارنامه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۳۶۴۸۷۵۱۲۶

۵- رونوشت اظهارنامه مطالبه شارژ ساختمان

شرح دادخواست

ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان تهران

با سلام و تقدیم احترام

احتراماً به استحضار می‌رساند: به موجب رونوشت سند رسمی مالکیت پیوستی اینجانب ….. مالک یک باب واحد مسکونی به پلاک ثبتی ۱۴۳ فرعی از …. اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۵ فرعی از اصلی به نشانی …. می‌باشم و به استناد اجاره نامه عادی شماره….. پیوست دادخواست ملک موصوف را به خوانده محترم آقای ….. از مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ تا ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ به مدت یک سال اجاره دادم.

حال بعد از اتمام مدت اجاره در مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ با ارسال اظهارنامه شماره ………… به طور رسمی از خوانده محترم تقاضای تخلیه عین مستاجره را خواستار شدم ولی متاسفانه ایشان تا یومنا هذا از تخلیه خودداری می‌نماید که طی دادنامه شماره…. صادره از شعبه ۴۵۸ مجتمع شماره ده شورای حل اختلاف شهر تهران دستور تخلیه علیه خوانده صادر گردیده است.

لذا اینجانب با تقدیم این دادخواست از محضر شورای حل اختلاف تقاضای:

۱- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به استناد بند ۱۵ ماده ۶ قرارداد اجاره تا تاریخ تخلیه

۲- مطالبه خسارت وارده به عین مستاجره با تعیین نظر کارشناس به دلیل تخریب سنگ پاگرد ورودی واحد و خرابی رادیاتور و آب دادن به کف و سقف پارکینگ و احتمال آسیب به بخش‌های دیگر آپارتمان

۳- مطالبه هزینه‌های استفاده از عین مستاجره از جمله (هزینه مدیریت پسماند شهری، بدهی شارژ به ساختمان و تسویه حساب قبوض مصرفی تلفن و گاز) مورد استدعاست.

مقاله مرتبط: اظهارنامه چیست؟

قوانین مرتبط با مطالبه خسارت به عین مستاجره

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶

ماده ۴ – در صورتی که‌موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه وتحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستاجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستأجر به همان میزان‌خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

مقاله مرتبط: نمونه دادخواست تخلیه اماکن به دلیل تاخیر در پرداخت اجاره بها

از آیین نامه قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶

ماده ۲۰ – چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادی‌و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده‌به مستأجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارائه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.

تبصره – در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجرنیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستأجر از این جهت مدعی حقی شود می‌تواند طبق ماده (۵) قانون اقدام به احقاق حق خودنماید.

 

منابع

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email