نوران وکیل > مقالات > دادخواست > نمونه درخواست صدور اجراییه از رأی مراجع حل اختلاف قانون کار
نمونه درخواست صدور اجراییه از رأی هیئت مراجع حل اختلاف قانون اداره کار

نمونه درخواست صدور اجراییه از رأی مراجع حل اختلاف قانون کار

اگر رأی هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار به نفع شما صادرشده و محکوم‌له رأی باشید و محکوم‌علیه (کارفرما) بعد از ابلاغ رأی به وی از پرداخت حق‌وحقوق شما خودداری می‌کند. پس در این مطلب کوتاه با ما همراه شوید تا یک نمونه درخواست صدور اجراییه از رأی مراجع حل اختلاف قانون کار به همراه بررسی مواد قانونی آن را برای شما عزیزان آماده نمودیم.

موضوعات این مقاله:

شرایط درخواست صدور اجراییه از رأی مراجع حل اختلاف قانون کار

مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار و همچنین ماده ۱ آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیئت‌های تشخیص حل و اختلاف کلیه آرای قطعی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به‌وسیله “اجرای دادگاه‌های دادگستری” به مورداجرا گذاشته می‌شود.

همچنین طبق ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر مرجع صالح برای اجرای آرای قطعی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف،”اجرای دادگاه” محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه در صلاحیت آن دادگاه است. مثلاً اگر کارگری در کارگاه یا شرکتی واقع در شهرستان ملایر شاغل بوده و رأی از هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار همدان شهرستان صادرشده باشد، دادگاه شهرستان ملایر صلاحیت صدور اجراییه را خواهد داشت.

مقالات مرتبط: صدور اجراییه از رای دادگاه و همچنین صدور اجراییه از رای داوری

مدارک لازم جهت ثبت و صدور اجراییه

به‌موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرای آرای قطعی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف محکوم‌له احکام قطعی، در موقع ثبت تقاضای صدور اجراییه در دفتر خدمات قضایی باید مدارک ذیل را در اختیار داشته باشد:

۱- یک نسخه از رأی قطعی هیئت تشخیص و حل اختلاف

۲- یک نسخه رونوشت مصدق، ابلاغ شده رأی قطعی

۳- درخواست صدور اجراییه که عملاً باید در قالب دادخواست تنظیم و ارائه شود

 

حال در ادامه یک نمونه درخواست صدور اجراییه از رأی موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار- تهیه شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – را برای شما بازدیدکنندگان گرامی آماده نمودیم.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

نمونه درخواست صدور اجراییه از رأی مراجع حل اختلاف قانون کار

خواهان: ………. (مشخصات محکوم‌له و ذینفع رأی)

اقامتگاه: ……….

شماره ملی: ……..

خواندگان

خوانده: ………. (مشخصات محکوم‌علیه)

اقامتگاه: …………

شماره ملی: ……….

خواسته: درخواست صدور اجرایی نسبت به رأی قطعی شماره……. مورخ ……صادره از هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما اداره کار شهرستان…

دلایل و مستندات:

۱-رونوشت قرارداد شماره…

۲ – رونوشت کارت ملی

۳- رونوشت رأی داوری شماره……

۴ رونوشت گواهی ابلاغ

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …. (شهرستان محل وقوع کارگاه)

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب….. محکوم‌له رأی قطعی شماره ….. صادره از هیئت تشخیص و حل اختلاف قانون کار اداره کار و امور اجتماعی شهرستان……هستم که در مورخ ……رأی به محکوم‌علیه آقای …….. ابلاغ گردید (رونوشت دادنامه و گواهی ابلاغ ضم درخواست تقدیم حضور است) حال استناد به ماده ۱۶۶ قانون کار و با تجویز آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیئت‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار با تقدیم این دادخواست از محضر دادگاه محترم درخواست صدور اجراییه نسبت به رأی فوق‌الذکر مورد استدعاست.

 

قوانین مرتبط با اجرای رأی مراجع حل اختلاف قانون کار

از قانون کار

ماده ۱۵۷ – هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها درشورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل‌وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل‌وفصل خواهد شد.

ماده ۱۵۹ – رأی هیئت‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و درصورتی‌که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به ‌رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیئت حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیئت بایستی در پرونده درج شود.

ماده ۱۶۶ – آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجرا بوده و به‌وسیله اجرای احکام دادگستری به مورداجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

از قانون آیین دادرسی کار

ماده ۵۱ – ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به‌شرط آنکه شماره دورنگار به‌طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام‌شده باشد، امکان‌پذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به‌طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.

ماده ۵۲ – ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.

از آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیئت‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۳.۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۰۰۷ مورخ ۱۳۷۰.۱.۱۵ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۶۶) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱ – کلیه آرای قطعی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به‌وسیله “اجرای دادگاه‌های دادگستری” به مورداجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲ – مرجع صلاحیت برای اجرای آرای قطعی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف،”اجرای دادگاه” محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه ازلحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه موضوع اجراییه غیرمالی باشد اجرای آن به عهده “اجرای دادگاه حقوقی یک” و درصورتی‌که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده” اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل” خواهد بود.

ماده ۳ – محکوم‌له احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق، ابلاغ‌شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به “اجرای دادگاه” تسلیم نماید.

ماده ۴ – ترتیب اجرای آرای قطعی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

 

منابع

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email