نوران وکیل > مقالات > حقوقی > نحوه شناسایی محکوم علیه متواری
استیفای حق از محکوم علیه متواری

نحوه شناسایی محکوم علیه متواری

مسیر طولانی و پر پیچ وخم دادگاه و دادرسی، فقط محدود به صدور حکم قطعی نیست. مرحله بعد از آن، مرحله اجرای حکم بوده که سخت ترین مرحله در بیشتر پرونده های حقوقی است. مرحله اجرای حکم همان استیفای حق از محکوم علیه(بدهکار) و اموال او است. در موارد بسیاری محکوم علیه می تواند تا مدت‌ها بعد از صدور حکم به نفع خواهان( طلبکار) متواری شده و طلبکار به جزء یک برگ کاغذی به نام رای دادگاه در دستان خود نمی‌تواند چیز دیگری پیدا کند.

مقاله مرتبط: درخواست تجویز تعقیب مجدد متهم پس از قطعی شدن قرار منع تعقیب

مقاله مرتبط: نمونه درخواست ترک تعقیب و گذشت شاکی

بر همین اساس قوه قضاییه طی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی در مورخ ۳۰/ ۷ / ۱۳۹۸ و به منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، »دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی را به مراجع قضایی ابلاغ کرده است.

حال در این مختصر به سه موردی که ممکن است در جهت اجرای حکم و استیفای حق از محکوم علیه متواری برای شما عزیزان مفید و کاربردی باشد را بررسی می کنیم:

 

برای آگاهی از قوانین مربوط به چک, مقاله همه چیز درباره چک را مطالعه فرمایید.

یکم:  نیابت اجرای از طریق سامانه

اگر محکوم علیه متواری یا اموال او در حوزه قضایی دیگری باشد، مطابق قانون، دادگاهی که رای قطعی را صادر کرده نمی تواند مستقیما در خارج از حوزه قضایی خود نسبت به جلب محکوم یا توقیف اموال او اقدام کند. بر همین اساس به درخواست محکوم له(ذینفع ) دادگاه با صدور قرار نیابت به دادگاه حوزه قضایی که محکوم علیه یا اموال او در آنجا شناسایی شده است، جلب و توقیف اموال توسط دادگاه مجری نیابت انجام می شود. همانگونه که مشاهده می کنید این پرسه چون از طریق مکاتبات و ارسال بدل پرونده صورت می گیرد معمولا طولانی و زمان بر بوده و نیز برای محکوم له هزینه بر است. بر همین اساس طبق ماده ۹ دستور العمل سازماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی ، نیابت باید از طریق سامانه صورت گیرد.

ماده ۹ اشعار می دارد “جهت تسریع در انجام نیابت های اجرایی، ارسال برگ نیابت و ضمایم آن و پاسخ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت می گیرد.”

دوم: مسدود نمودن کد ملی محکوم علیه

بر اساس بند ح ماده ۱۸ دستور العمل سازماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی می توانید در صورت عدم دسترسی به محکوم علیه یا اموال وی اقدام به مسدود نمودن کد ملی او نموده تا محکوم علیه دیگر نتواند به اموری که با کد ملی انجام می‌شود بپردازد.

به عنوان مثال؛ شخصی که به واسطه انسداد کد ملی ممنوع الخدمات شده امکان انتقال هرگونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا افتتاح حساب بانکی یا تمدید اعتبار کارت بانکی و…. را نخواهد داشت.

سوم: روش نقطه زنی

چنانچه شخصی محکوم به پرداخت وجهی در حق شما باشد و متواری بوده و پس از استعلام از مراجع ذی ربط ملک یا وسیله نقلیه به نام آن شخص ثبت نشده باشد و همچنین در حساب های بانکی وی پولی نباشد تا توقیف و محکوم به از محل آن استیفا گردد. موسسه حقوقی نوران وکیل روش ذیل را به شما توصیه می کند:

به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توانید از دادیار اجرای احکام درخواست حکم جلب آن شخص را بگیرید، اما در صورتی که آن شخص در دسترس نباشد و نمی توانید محل سکونت یا تردد آن را شناسایی کنید و به اصطلاح متواری باشد در اینصورت می توانید با مراجعه به دادگاه (قسمت اجرای احکام) از دادیار اجرای احکام درخواست ردیابی از طریق تلفن همراه محکوم علیه کنید و در صورت عدم قبول دادیار اجرای احکام می توانید به شعبه صادر کننده رای مراجعه و از قاضی آن شعبه مستنداً به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۸/۶۴۲ ردیابی از طریق تلفن همراه محکوم علیه را تقاضا کنید.

از جمله مقالات مرتبط با این مقاله: نمونه شکواییه جرم فرار از دین 

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email