نوران وکیل > مقالات > حقوق تجارت > نمونه دادخواست تنظیم شده دستور تخلیه عین مستاجره
نمونه دادخواست تنظیم شده دستور تخلیه عین مستاجره

نمونه دادخواست تنظیم شده دستور تخلیه عین مستاجره

درخواست تخلیه عین مستاجره به چه صورت است؟ اگر مستأجر بعد از پایان مدت اجاره مایل به تخلیه نبود، موجر یا مالک می‌تواند درخواستی با خواسته تخلیه عین مستاجره مطرح کند. حال در این پست قصد داریم علاوه بر بررسی مراحل درخواست تخلیه یک نمونه دادخواست دستور تخلیه عین مستاجره را برای شما عزیزان آماده نمودیم. در این پست موضوعات زیر بررسی می‌شود:

تعریف عقد اجاره

طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

پس مطابق این تعریف مستأجر با عقد اجاره مالک منافع ملک یعنی سکونت یا کاسبی در آن می‌شود.

لازم به ذکر است یکی از شروط اساسی عقد اجاره تعیین مدت اجاره است. چون به موجب ماده ۴۶۸ قانون مدنی اگر در اجاره اشیاء مثل خانه یا خودرو مدت اجاره ذکر و معیین نگردد عقد اجاره باطل است.

حال در ادامه یک نمونه دادخواست دستور تخلیه عین مستاجره_ تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل_ را برای شما بازدیدکنندگان گرامی اماده نمودیم. جهت ارتباط مستقیم با تیم حقوقی موسسه نوران وکیل به قسمت مشاوره آنلاین و رایگان موجود در وبسایت مراجعه کنید.

مقاله مرتبط: نمونه دادخواست تامین دلیل از جانب موجر 

درخواست تخلیه عین مستاجره به چه صورت است؟

مراحل تقاضای تخلیه عین مستاجره چیست؟ مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، قرارداد اجاره در خصوص تمامی املاک مسکونی و تجاری با انقضای مدت به پایان می‌رسد و مستأجر در صورت عدم تمدید، موظف است عین مستاجره را تخلیه و تحویل مالک نماید.

حال اگر مستأجر بعد از پایان مدت قرارداد اجاره از تحویل عین مستاجره به مالک (موجر) امتناع کند در این حالت مالک می‌تواند با ثبت درخواست صدور دستور تخلیه عین مستاجره – که باید در قالب دادخواست باشد – در یکی از دفاتر خدمات قضایی، خطاب به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، تخلیه فوری ملک را بخواهد.

لازم به ذکر به موجب ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر در صورتی که‌موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه وتحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

نمونه دادخواست دستور تخلیه عین مستاجره

خواهان:…. (موجر یا مالک)

خوانده:….. (مستأجر)

خواسته:

۱-دستور تخلیه عین مستاجره به دلیل انقضاء مدت قرارداد

۲-مطالبه مبلغ اجرت المثل ایان تصرف و وجه التزام بعد از اتمام قرارداد تا زمان تخلیه

۳-مطالبه خسارت‌های دادرسی

دلایل و پیوست‌ها:

۱-رونوشت عقد اجاره به شماره…

۲-اظهارنامه شماره…..

۳-رونوشت رسید استرداد ودیعه مسکن به خوانده

شرح دادخواست:

ریاست محترم شورای حل اختلاف

باسلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می‌رساند پیرو قرارداد اجاره نامه شماره … مورخ … فی مابین اینجانب به عنوان مالک (موجر) و آقای … به عنوان مستأجر که به مدت یکسال ملک خود را به ایشان واگذار کردم و پیرو توافقات مکتوب فی مابین اینجانب با خوانده و با امضای شاهدین و به مدت ۲ سال (هر سال بعد از اتمام مهلت اجاره) تمدید قرارداد نمودیم.

لذا آخرین مدت قرارداد تمدید اجاره از مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ لغایت ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ بوده است و از آنجایی که جهت تمدید قرارداد به مدت یک سال به توافق نرسیدیم، بر همین اساس در مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ طی ارسال اظهارنامه به ایشان مراتب تخلیه را اعلام نمودم. همچنین نظر به اینکه طی تماس‌های مکرر اینجانب هیچگونه جوابی نمی‌دهند نهایتاً با تقدیم این دادخواست و اسناد و مدارک و دلایل تصدیق شده ابرازی، دستور تخلیه فوری عین مستاجره با احتساب مطالبه مبلغ اجرت المثل ایام تصرف و وجه التزام بعد از اتمام قرارداد تا زمان تخلیه و خسارت دادرسی را دارم.

مقاله مرتبط: نمونه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف و خسارت منزل مسکونی 

قوانین مرتبط با بحث تخلیه عین مستاجره

از قانون مدنی

ماده ۴۶۶ – اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

ماده ۴۶۷ – مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.

ماده ۴۶۸ – در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

ماده ۴۶۹ – مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

ماده ۴۷۰ – در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

ماده ۴۷۱ – برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

ماده ۴۷۲ – عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶

ماده ۱ – از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.

ماده ۲ – قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.

ماده ۳ – پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.

ماده ۴ – در صورتی که‌موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه وتحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌عین مستاجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌وجه یا سند به مستأجر به همان میزان‌خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.

ماده ۵ – چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.

 

*منابع*

 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email