نوران وکیل > مقالات > امور حسبی > نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت
نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

در این مقاله درباره مسائل مربوط به انحصار وراثت بحث نمودیم. حال در این مختصر نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت – تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – را برای شما عزیزان قرار می دهیم.

مدارک لازم برای دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت:

۱ – فرم استشهادیه که باید سه نفر در دفتر خانه اسناد رسمی شاهدت داده باشند.

۲- گواهی مالیات بر ارث (برابر مقررات جدید در حال حاضر از تاریخ ۱/۱ /۱۳۹۵ نیاز به اخذ مالیات بر ارث برای گرفتن گواهی انحصار وراثت نیست)

۳- گواهی فوت متوفی و تایید پزشک مربوطه

۴- رونوشت و اصل شناسنامه و کارت ملی تمام ورثه

۵- رونوشت و اصل عقد نامه همسر دائمی متوفی

موارد استفاده از این گواهی:

۱- برقراری حقوق بازنشستگی درباره ورثه متوفی

۲- ثبت ملک متعلق به متوفی به نام ورثه در دفتر املاک رسمی

۳- دریافت وجوه متعلق به متوفی از بانک ها و دیگر موسسات و شرکت ها

مرجع صالح برای صدور گواهی مذکور شورای حل اختلافِ اخرین محل اقامت دائمی متوفی می باشد .در حال حاضر، عملا برای ثبت درخواست صدور گواهی حصر وراثت باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرد.

لازم به ذکر است ،مستفاد از ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی، منظور از ذینفع شخصی است که بتواند مدارک لازم برای صدور گواهی انحصار وراثت از جمله گواهی مالیات بر ارث را ارائه نماید.پس علاوه بر ورثه متوفی، طلبکار متوفی ، موصی له ، وصی و شخصی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است نیز می تواند این گواهی را از شورای حل اختلاف تقاضا کند.

نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

خواهان:………….( مشخصات یکی از ورثه یا ذینفع)

اقامتگاه:…………………..

کدملی:……………..‌‌‌‌….

خوانده اقای:……………….( مشخصات سایر ورثه)

اقامتگاه:………………………

کدملی:…………………..

خواسته:

۱-تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت

دلایل و مستندات:

۱- گواهی فوت

۲- رونوشت عقد نامه همسر

۳- فرم استشهادیه چاپی محضری

۴-رونوشت شناسنامه ها ی ورثه

شرح دادخواست

ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان……. (آ خرین محل اقامت متوفی)

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند مرحوم……‌‌‌….فرزند…‌‌‌‌………متولد……..صادره از……………به تاریخ …………..در شهر …………..فوت نموده است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:

۱- نام………….نام خانوادگی……………نام پدر…………..تاریخ تولد…………….‌‌به شماره ملی……….صادره از………..‌‌

۲- نام………….نام خانوادگی……………نام پدر…………..تاریخ تولد…………….‌‌به شماره ملی……….صادره از………..‌‌

۳- نام………….نام خانوادگی……………نام پدر…………..تاریخ تولد…………….‌‌به شماره ملی……….صادره از………..‌‌

۴- نام………….نام خانوادگی……………نام پدر…………..تاریخ تولد…………….‌‌به شماره ملی……….صادره از………..‌‌(زوجه دائمی متوفی)

بنا به مراتب فوق متوفی ورثه دیگری ندارد و با تقدیم این دادخواست و مدارک لازم، تقاضای صدور و گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

 

دادخواست مرتبط: نمونه دادخواست صدور قرار تحریر ترکه و نمونه دادخواست تقسیم ترکه متوفی

 

منابع:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email