نوران وکیل > مقالات > ازدواج و طلاق > نمونه دادخواست فسخ نکاح به علت خیار تدلیس
نمونه دادخواست فسخ نکاح به علت خیار تدلیس

نمونه دادخواست فسخ نکاح به علت خیار تدلیس

در این مقاله به انواع خیار فسخ نکاح پرداختیم .حال دراین پُست یک نمونه دادخواست فسخ نکاح به علت خیار تدلیس از جانب زن – تنظیم شده توسط تیم حقوقی نوران وکیل – را برای شما عزیزان آماده نمودیم. تدلیس در نکاح یعنی در عقد ازدواج یکی از طرفین اعم از زن یا شوهر اعمال و رفتاری انجام دهد که باعث فریب طرف مقابل شود. این رفتار و عمل متقلبانه ممکن است به صورت مخفی کردن یک عیب یا حالت انجام گیرد. مثلا زن در هنگام خواستگاری عیبی که در صورتش موجود است ، را با آرایش غلیظ پنهان کند یا مثال دیگر، مرد با دست کاری در شناسنامه، ازدواج قبلی خود را پنهان کند.

لازم به ذکر است ، زمانی می توان اصطلاح تدلیس را به کار برد و از خیار تدلیس استفاده کرد، که شخص با سوء نیت این کار را انجام داده باشد.

به عبارت دیگر، باید این کار عمدا و با هدف فریب طرف مقابل انجام شود تا حق فسخ برای شخص دیگر ایجاد شود، در غیر این صورت ، اگر مشخص شود که خود شخص هم به این عیب واقف نبوده برای طرف دیگر خیار تدلیس وجود ندارد. بطور مثال: زنی که فاقد توانایی بچه دار شدن است و خود او هم از این موضوع اگاهی نداشته باشد. در این حالت نمی توان به خیار تدلیس استناد کرد.

مقاله مرتبط: نامزدی و قوانین مربوط به آن

نکته آخر: در مورد استفاده از خیار فسخ در نکاح ( عیب، تدلیس و تخلف از شرط صفت) این است که با توجه به اهمیت عقد ازدواج و عدم تزلزل بنیان خانواده، قانون مدنی در ماده۱۱۳۱ مدت استفاده از خیار فسخ نکاح را محدود به زمان معینی نموده است که باید بعد از اطلاع فورا اجرا شود. بر همین اساس توصیه موسسه نوران وکیل در این موارد تنظیم و ارسال اظهارنامه به طرف مقابل با موضوع اعمال خیار فسخ جهت حفظ این حق قانونی می باشد.

نمونه دادخواست فسخ نکاح به علت خیار تدلیس از جانب زن

خواهان : …………(مشخصات زوجه)

اقامتگاه : ……….

شماره ملی : ……..

خوانده : …………..(مشخصات زوج)

اقامتگاه : …………

شماره ملی : …………

خواسته: فسخ نکاح به علت خیار تدلیس

دلایل و مستندات :

  1.  رونوشت شناسنامه
  2. استماع شهادت شهود
  3. رونوشت سند رسمی ازدواج شماره …..
  4. اظهارنامه(در صورت وجود)

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان……….

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند به استناد سند رسمی نکاح شماره ……صادره از دفترخانه ازدواج رسمی شماره……. در مورخ …../…../…….اینجانب……………..(خواهان) به عقد دائم خوانده اقای……………….در آمده ام. خوانده محترم در هنگام مراسم خواستگاری و نامزدی خود را دارای تحصیلات عالیه و مدیر عامل یک شرکت تجاری اعلام نموده بود. و حتی مدرک تحصیلی خود را به اینجانب و خانواده نیز نشان داده بود. حال بعد از گذشت یکماه از شروع زندگی مشترک متوجه شدم که ادعاهای خوانده واهی و از اساس دروغ بوده و خوانده با فریب و تدلیس باعث ایجاد ضررهای مادی و معنوی به من و خانواده شده است.

پدر و برادرم در صورت صلاح دید دادگاه محترم جهت اثبات ادعای مذکور آماده ادای شهادت در دادگاه می باشند.

لازم به ذکر است جهت اعلام فسخ نکاح ، اظهارنامه با موضوع فسخ نکاح در مورخ…../…./…. که بعد از اطلاع از فریب خوانده، فورا برای ایشان ارسال نمودم که ضم دادخواست تقدیم حضور می گردد. لذا با تقدیم این دادخواست و استنادا به ماده۱۱۲۸ قانون مدنی و نیز با توجه به وحدت ملاک ماده ۶۴۷قانون تعزیرات از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح مورد استدعا ست.

قوانین مرتبط

از قانون مدنی

ماده ۱۱۲۸ – هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد ازعقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقدتصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

ماده ۱۱۳۱ – خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد ازاطلاع بعلت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

ماده ۱۱۳۲ – در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده

‌ماده ۶۴۷ – چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال‌محکوم می‌گردد.

 

مقاله مرتبط: طلاق و انواع آن

 

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email