احمد نورانی

۱۷ فروردین ۱۴۰۲

دیوار یادگاری

یادگاری های امروز را
روی این دیوار دیروز نوشتم
دیواری ایستاده بر عرش تقدیر
کهنه سربازی آرمیده بر نقش تصویر
تمام جنگ ها را خوانده بود
تمام مرگ ها را دیده بود
ایستاده همچو درخت عریان
در گذر بادها و یادها
در چرخش خورشید و ستاره ها
همچنان ایستاده بود
مثل یک خفته در شب
مُرده بود
در سنگر خود
کلمات را باروت می نوشت
در تنهایی خود
خاطرات را تابوت می نوشت
همچنان ایستاده بود
مثل یک مستِ بر باد
در کافه های خود قهوه ها را خوانده بود
در باده های خود جرعه ها را شنیده بود
آن دیوار همچنان ایستاده بود
یادگاری های گران همان اندیشه ها بود
شاید این جنگ ها، مرگ کودکی آن سرباز بود؟
شاید این مرگ ها، برگ دفترِ آن دیوار بود؟
نوشته های خود را دوباره نوشتم
روی ان دیوار مهربانی به یک باره نوشتم
با همان خط کودکی خود
با همان گچ سفید مدرسه نوشتم
دیوار در تنهایی خود
همچنان ایستاده بود.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *