دسته‌بندی: مراحل قانونی

۲۶ شهریور ۱۴۰۱
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
طلاق به تعبیری، مکروه ترین حلال ها است.در قانون مدنی برای پایان (انحلال) این عقدِ مهم، قواعد و مقررات ویژه ای مقرر کرده است. عقد نکاح را می توان طبق تشریفات و مقررات خاصی که طلاق …