دسته: یادداشت

ابلاغ الکترونیک اتباع خارجی

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان : اتباع بیگانه می‌توانند از سامانه ابلاغ الکترونیک استفاده کنند رئیس مرکز آمار و

توصیه  دکتر کاتوزیان 

مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان که به حق باید او را پدر حقوق مدنی  ایران دانست . ایشان از سال ۱۳۶۰