برچسب: مهریه

شرایط درخواست رفع ممنوع الخروجی

شرایط درخواست رفع ممنوع الخروجی

در شرایطی ویژه این امکان وجود دارد که فرد می‌تواند در خواست رفع ممنوعیت را از دادگاه داشته باشد. در مقاله حاضر به صورت مختصر مواردی که می توان درخواست رفع ممنوع الخروجی نمود را توضیح می دهیم…

نفقه چیست؟ معنای نفقه

نفقه چیست؟

تعریف و ماهیت نفقه اینکه واژه نفقه معنای پرداخت پول را به ذهن متبادر می کند .اما بهترین نفقه ها

ماهیت حقوقی مهریه یا هبه در قانون مدنی

ماهیت حقوقی مهریه

مهر یا صداق که به فارسی کابین گفته شده است ،مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک ان می