برچسب: نفقه

نمونه شکواییه ترک انفاق ترک نفقه زن و فرزند

نمونه شکواییه ترک انفاق

مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در ازدواج دائم مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده شوهر قرار گرفته است.

طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن (زوجه)

قانون مدنی ایران در بحث حقوق خانواده به تبعیت از فقه اسلامی،عمل طلاق را مختص به اراده یک طرفه مرد

نفقه چیست؟ معنای نفقه

نفقه چیست؟

تعریف و ماهیت نفقه اینکه واژه نفقه معنای پرداخت پول را به ذهن متبادر می کند .اما بهترین نفقه ها