نوران وکیل > مقالات > حقوق تجارت > تعریف اسناد تجاری و انواع آن
تعریف اسناد تجاری چک برات سفته

تعریف اسناد تجاری و انواع آن

مبنای اولیه ایجاد اسناد تجاری، جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از حمل مقدار زیاد پول نقد، از مکانی به مکان دیگر، سرقت راهزنان و کاهش هزینه حمل و نقل و در نتیجه سود آوری، بوده است. اما به تدریج، فوایدی دیگری، برای این اسناد مطرح گردید.
در این مقاله موضوعات زیر توضیح و بررسی می‌شود:

سند تجاری چیست؟

سند تجاری در معنای خاص به اسنادی اتلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی می باشد و به جای پول ، وسیله پرداخت قرار می گیرد. این اسناد دارای امتیازات خاص و مقررات ویژه قانونی هستند.

نکته: یکی از امتیازات خاص اسناد تجاری در ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده که دارنده سند تجاری ( چک یا برات یا سفته) می تواند بدون پرداخت مبلغ خسارت احتمالی به حساب صندوق دادگستری درخواست اجرای تامین خواسته را بخواهد و دادگاه مکلف به قبول آن است.

اهمیت و فواید اسناد تجاری

مهم ترین فایده های سند تجاری عبارت اند از:

  1. وسیله پرداخت بودن، در معاملات غیر نقدی
  2. وسیله‌ای برای کسب اعتبار و تامین مالی
  3. تسهیل در معاملات غیرنقدی.  به عبارتی، در معاملات، جانشین پول نقد می‌شوند و پرداختی معاملات غیر نقدی، توسط آن ها صورت می‌ گیرد.

نکته: یکی از مهم ترین ویژگی این دسته از انواع سند های تجاری، کارکرد آن‌ها به عنوان وسیله پرداخت است.

از آنجا که اسناد تجاری و انواع آن، تشریفات صدور مخصوص به خود را دارند، اطلاع از قواعد مربوط به آن ها، برای استفاده کنندگان این اسناد، ضروری به نظر می رسد.

مقاله مرتبط: تعریف و کاربرد سند ذمه و سند وثیقه

انواع اسناد تجاری:

چک، برات و سفته (‌ فته طلب) سه نوع عمده از اسناد تجاری هستند که به آنها اسناد براتی نیز گفته می‌شود.

چک  چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می شود، برای پرداخت مبلغی که در بانک در حساب صادر کننده موجود باشد ، جهت استفاده دارنده چک از آن مبلغ. در مقاله همه چیز درباره چک, به صورت تفصیلی درباره ماهیت چک صحبت شده است.

سفته به هر سندی که حاکی از ضمانت وجهی باشد سفته می گویند، صادر کننده سفته بر عکس برات ، خود متعهد پرداخت مبلغ سفته می باشد.

چطور مندرجات سفته را تکمیل کنیم؟ در این مقاله بخوانید.

برات برات از دیدگاه حقوق تجارت عقد یا قرارداد تجاری با ویژگی های خاص خود است و برات صرفا سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی ها ی خاص خود که بیشتر وسیله پرداخت در معاملات تجاری بین المللی است که نقش پول را ایفا می کند.

برات از مهم‌ترین ابزار پرداخت وجه محسوب می‌شود که در کسب اعتبار در معاملات داخلی و خارجی نقش مهمی دارد.

مقاله مرتبط:‌ نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده

 

منابع

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email