نوران وکیل > مفاهیم و تعاریف > تعریف اظهارنامه
تعریف اظهارنامه

تعریف اظهارنامه

در این مقاله به تعریف اظهارنامه می‌پردازیم و نیز به شرایط تنظیم و فواید ارسال اظهارنامه برای خواهان (مدعی حق) در برخی از پرونده‌های حقوقی، خانواده و در برخی ازجرایم اشاره خواهد شد. و در آخر نمونه‌های رایج اظهارنامه‌های تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل را جهت استفاده عموم قرار داده شده است.

اظهارنامه چیست؟

برگ اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است ، مانند دادخواست که از قدیم تاکنون دادگستری چاپ کرده است. اظهارنامه وسیله‌ای است برای اظهار رسمی درخواست و مطالبه خود به طرف دیگر.
اظهارنامه دربردارنده ستونهایی است در مورد مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده، موضوع اظهارنامه ، مشخصات و اقامتگاه مخاطب، ستون خلاصه اظهارات و ستون خلاصه پاسخ. در حال حاضر برای ثبت و ارسال اظهارنامه باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرد.
حق ارسال اظهارنامه در ماده ۱۵۶ قانون ایین دادرسی مدنی امده است (هرکس می تواند ،قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله ی اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید….و بطور رسمی اظهارات خود را به وی برساند و ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.)

در صورتی که به آشنایی با مفاهیمی مثل دادخواست, شکواییه و لایحه علاقه دارید می‌توانید به این مقاله مراجعه کنید.

شرایط تنظیم اظهارنامه

در تنظیم اظهارنامه باید به چند مورد توجه شود:
۱.موعد مطالبه باید رسیده باشد. یعنی قبل از رسیدن موعد ایفای تعهد نمی توان به طرف دیگری اظهارنامه ارسال کرد و در صورت ارسال هیچگونه فایده ی عملی نخواهد داشت مثلا: اگر تاریخ تسلیم کالا هنوز فرا نرسیده باشد قانونا نمی توان برای متعهد اظهارنامه ارسال کرد.

۲. مطالبه باید شرعی و قانونی باشد. یعنی حق مورد مطالبه باید طبق قانون و شرع برای شخص ایجاد شده باشد.مثلا زوج نمی تواند برای الزام زوجه که از حق حبس (حق حبس زوجه یعنی قبل از نزدیکی، ما دامی که مرد مهریه را به زن پرداخت نکرده باشد زن می تواند تمکین نکند) استفاده کرده باشد‌ اظهارنامه ی تمکین ارسال کند.

۳. مراقب اظهارات خود باشیم. یعنی ،چون اظهارنامه یک برگ رسمی است ومطالب مندرج در اظهار نامه اقرار مکتوب محسوب می شود و ممکن است طرف دیگر از این اقرار ، در مراجع قضایی بر علیه ما استفاده کند. پس یا می بایست فوق العاده دقت نمود و از مشاوره افراد متخصص بهره برد و یا برای تنظیم اظهارنامه به وکیل دادگستری مراجعه کرد.

فایده های ارسال اظهارنامه
ارسال اظهارنامه در برخی موارد طبق قانون به نوعی الزامیست. بعبارتی ارسال اظهارنامه یکی از شرایط اساسی برای اثبات ادعای مدعی می باشد. در این بخش فایده های اظهارنامه ونیز موارد الزامی ارسال اظهارنامه بررسی می شود.

فایده های اظهارنامه:

۱. در مواردی که موضوع اظهارنامه وجه رایج باشد .یعنی مطالبه پول ملی باشد اظهارنامه دارای اثر دادخواست است.

۲. مبدا محاسبه تاخیر تادیه با ارسال اظهارنامه به اسانی قابل اثبات است و مرجع قضایی ، تاریخ ابلاغ اظهارنامه را مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه قرار می دهد.

۳. در اکثر اختلافات و مشکلات پیش اماده ممکن است طرف مقابل نااگاه بوده یا برداشتی نادرست داشته باشد که با ارسال اظهارنامه و اعلام خواسته خود به طرف مقابل ، اختلاف بدون پرداخت هزینه های دادرسی و تحمل مراحل پیچیده و طولانی دادگاه ، این نا اگاهی و سوء تفاهم به اسانی حل وفصل شود.

۴‌.یکی از قسمت های اظهارنامه، ستون پاسخ مخاطب است .مخاطب در صورتی که مایل به پاسخ باشد ممکن است اظهاراتی را ایراد کند که بعنوان اقرار قلمداد شود و بر علیه او و به نفع ارسال کننده اظهارنامه استفاده شود.

موارد الزامی ارسال اظهارنامه:

۱. ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به موجر( مالک ملک اجاره داده شده) این امکان را داده است که بعد از پایان مدت اجاره و عدم تخلیه عین مستاجره توسط مستاجر، با ارسال اظهارنامه به او در مهلت یک ماه به طور رسمی تخلیه ملک را خواستار شود که در صورت عدم تخلیه در مدت زمان اعلام شده مستاجر متصرف عدوانی محسوب خواهد شد.

۲. بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، ارسال اظهارنامه برای اثبات تاخیر و صدور حکم در پرداخت اجاره بها را ضروری می داند.پس در صورتی که مستاجر در پرداخت اجاره بهای موضوع قانون فوق تعلل وتاخیری کند برای اثبات این موضوع حتما باید به مستاجر اظهارنامه ارسال شود.

۳. ماده ۱۰ مکرر قانون تملک اپارتمان مصوب ۱۳۴۳ این امکان را برای مدیر اپارتمان داده است که در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده( مستاجر واحد) از پرداخت سهم خود در هزینه های مشترک ( شارژ ماهیانه ) از طرف مدیر یا هیات مدیران به وسیله ی اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، ان را مطالبه کند و این اظهارنامه در حکم اسناد لازم الاجرا بوده ، که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مالک یا استفاده کننده واحد، می توان علیه او اجرائیه ثبتی از واحد ثبت ادراه ثبت اسناد صادر کرد و اموال او را توقیف کرد.
۴. ماده ۱۲۹ قانون تجارت ارسال اظهارنامه برای تقاضای انحلال شرکت را الزامی می داند.

۵ در صورتی که زوجه منزل مشترک را ترک کرده باشد، ارسال اظهارنامه قبل از طرح دادخواست تمکین از جانب زوج، می تواند بار اثبات ناشزه بودن زوجه را اسان تر کند. در این مورد هیج الزام قانونی برای ارسال اظهارنامه وجود ندارد.

 

و در اخر به نمونه های رایج اظهارنامه که توسط موسسه حقوقی نوران وکیل تنظیم شده است، توجه بفرمایید.

 

اظهارنامه شماره ۱

اظهارنامه با موضوع اعلام ایفای تعهد

اظهار کننده: اقای…………….
اقامتگاه…………………..
مخاطب: اقای……………………
اقامتگاه…‌‌‌‌‌…………………

موضوع اظهارنامه: اعلام ایفای تعهد

با سلام
استناد به ماده ۱۵۶ ایین دادرسی مدنی این اظهارنامه به شما اعلام می شود.

به استحضار می رساند اینجانب …. باعنایت به پاسخ به اظهارنامه شماره………شما( اقای ……………….) مبنی بر مراجعه به بانک….شعبه …..و وصول مبلغ چک شماره …… وظیفه و تعهد قانونی خود را نسبت به شما اعلام نمودم. حال باتوجه به اینکه شما جهت وصول چک فوق الذکر اقدامی نکردید واز قبول ایفای دین و تعهد اینجانب امتناع نمودید و چون این عمل شما فاقد وجاهت قانونی می باشد و شما عامل و مسبب زیان و ضرر به خود محسوب می شود .لذا به شما در ظرف مهلت یک روز کاری از تاریخ وصول این اظهارنامه مهلت داده می شود که یا خود جهت وصول چک به بانک مراجعه و یا با استرداد لاشه چک به اینجانب و واریز مبلغ مندرج در چک به حساب شما دین و تعهد در قبال شما صورت گیرد در غیراینصورت استنادا به ماده۲۷۳ قانون مدنی حق ( دین)شما در حساب صندوق دادگستری واریز خواهد شد واینجانب در قبال شما بری الذمه خواهم شد

 

اظهارنامه شماره ۲

اظهارنامه با موضوع: بازگشت به زندگی مشترک و تمکین زوجه

اظهارکننده: …….
شماره ملی: ……….
نشانی: ……..

مخاطب: خانم
کدملی:
نشانی:خوزستان

موضوع اظهارنامه: مراجعت به زندگی مشترک و تمکین زوجه

با سلام
استناد به ماده ۱۵۶ ایین دادرسی مدنی این اظهارنامه به شما اعلام می شود.
اینجانب …….. طبق سند ازدواج رسمی شماره……صادره از دفترازدواج شماره……..‌‌‌‌ در تاریخ …………. شما را به عقد دایم خود در آوردم .و شما از تاریخ……………. بدون دلیل و عذر موجه و بدون اجازه و رضایت اینجانب زندگی و مسکن مشترک خود را ترک کردید وباتوجه به اصرار اینجانب مبنی بر بازگشت شما به منزل مشترک ، همچنان حاضر به بازگشت نمی باشید. که اینجانب در طی چندین بار تماس با شما اعلام نمودم که به زندگی مشترکمان بازگردید.حال با عنایت به موارد فوق و نیز استنادا به ماده ۱۵۶ قانون ایین دادرسی مدنی، رسما و قانونا،برای شما اظهارنامه ی رسمی مبنی بر بازگشت به زندگی مشترک و تمکین شما ارسال می شود و چناچه بعد از گذشت یک هفته از تاریخ وصول اظهارنامه به دست شما ،همچنان به عدم تمکین و عدم بازگشت به مسکن مشترک تصمیمی اتخاذ نکنید استنادا به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران ناشزه محسوب و حق دریافت و مطالبه نفقه برای شما ساقط می شود.

مقاله مرتبط: ماهیت حقوقی مهریه

 

اظهارنامه شماره ۳

موضوع اظهارنامه: دستور ترخیص نوزاد

اظهارکننده:………
اقامتگاه: ………………… کدملی………

مخاطب: بیمارستان اموزشی و درمانی امام خمینی اهواز
اقامتگاه: اهواز خیابان ازادگان، شهیداهوازیان

موضوع اظهارنامه: دستور ترخیص نوزاد
با سلام و احترام
ریاست محترم بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان اهواز
استناد به ماده ۱۵۶ ایین دادرسی مدنی این اظهارنامه به شما اعلام می شود.

اینجانب ………….. در تاریخ به بیمارستان امام برای وضع حمل مراجعه و از طریق عمل سزارین طفلم در وضعیت ۶ ماه به دنیا امده و با عنایت به اینکه نوزاد نیازمند مراقبت های ویژه بوده در این بیمارستان بستری شد و باتوجه به اینکه بنده تحت پوشش هیچ بیمه ای نمی باشم و نیز با توجه به عدم استطاعت مالی قادر به پرداخت هزینه مراقبت از نوازد به مبلغ ۵۰ میلیون تومان نمی باشم و حال با مراجعت به واحد ترخیص از ترخیص نوزاد به این دلیل که قبل از پرداخت هزینه از ترخیص و تحویل نوزاد چند روزه خوداری می ورزند.
حال با ارسال این اظهارنامه خدمت ریاست بیمارستان اعلام می دارم که عمل پرسنل بیمارستان غیر قانونی می باشد و استنادا به ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات ۷۵(توقیف غیرقانونی) ونیز بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ در صورت فوت نوزاد که نیازمند تغذیه از شیر مادر می باشد مصداق قتل شبه عمد می باشد
از ریاست محترم بیمارستان خواستارم دستور ترخیص طفل اینجانب را صادر بفرمایند و بیمارستان باید طبق قانون برای مطالبه هزینه از طریق مراجع قضایی اقدام کند و گرو گذاشتن نوازد برای پرداخت هزینه غیر اخلاقی و غیر قانونی می باشد.

مقاله مرتبط نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه

 

 

اظهارنامه شماره ۴

موضوع اظهارنامه: شروع زندگی مشترک

اظهارکننده:اقای ……………….
اقامتگاه: …………………..
کد ملی :………………..

مخاطب: خانم …………..
اقامتگاه: ………….
کدملی :………………

موضوع اظهارنامه: شروع زندگی مشترک و تمکن

با سلام
استناد به ماده ۱۵۶ ایین دادرسی مدنی این اظهارنامه به شما اعلام می شود.

اینجانب در تاریخ ……. طبق سند رسمی شماره ….. صادر از دفتر خانه ازدواج شماره…… شمارا به عقد دایم خود در آوردم و با گذشت حدود یکسال از تاریخ عقد هنوز زندگی مشترک خود را شروع نکردیم و باتوجه به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی به مجرد عقد نکاح وظایف زوجین مقابل یکدیگر با حسن معاشرت شروع می شود، حال شما بعنوان زوجه اینجانب بدون عذر موجه از اغاز زندگی مشترک ممانعت می ورزید واین درحالی است که تمام لوازم زندگی مشترک از جمله منزل مستقل و تمام لوازم خانگی برای شروع زندگی مشترک با یکدیگر مهیا می باشد لذا اینجانب به استناد ماده ۱۵۶ قانون ایین دادرسی مدنی از شما درخواست شروع زندگی مشترک را دارم و به شما مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه به شما برای این امر داده می شود در غیراینصورت طبق قانون و شرع با شما رفتار خواهد شد
موضوع اظهارنامه: رفع دستور…

اظهار کنندگان:
۱. ……
۲. ……
۳. ……
۴. ……

اقامتگاه: (آدرس محل سکونت)………..
شماره تماس:…………..

مخاطب:اقای………‌‌‌‌………….
اقامتگاه (ادرس محل کار):خوزستان شرکت نفت و گاز اروندان ..

 

اظهارنامه شماره ۵

موضوع اظهارنامه: رفع دستور لغو مجوز ورود به محل کار

با سلام واحترام
استناد به ماده ۱۵۶ ایین دادرسی مدنی این اظهارنامه به شما اعلام می شود.

با عنایت به اینکه اینجانبان طبق مقرارات و ضوابط کاری و بدون هیچگونه تخلف وتعدی نسبت به مقررات در اوقات کاری انجام وظیفه می کردیم و حال شما بعنوان سرپرست حراست شرکت نفت و گاز اروندان بدون دلیل موجه و دلیل قانونی طی نا مه شماره۱۶۴۵ در مورخ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مجوز ورود و تردد در شرکت را از اینجانبان لغو نمودید و با توجه به متن نامه فوق ، شما بدون اشاره به قانون یا بخشنامه یا دستور العمل یا حکمی که از مراجع ذیصلاح صادر شود مجوز قانونی مارا لغو کردید. لذا باتوجه به مسئولیت و سمت شما در شرکت نفت وگاز اروندان و نیز باتوجه به قانون کار مصوب ۱۳۶۸ و سایر قوانین جمهوری اسلامی لغو یا تعلیق نیروی کارگری باید با حکم مراجع قانونی یا پایان رابطه ی کارگری صورت گیرد. حال شما بدون توجه به این امر ، با دخالت سلیقه شخصی خود در مسائل کاری باعث عسر وحرج و ضرر مالی به اینجانبان شدید.
در اخر ، طبق این اظهارنامه از شما دعوت می کنیم در مدت معقولی زمینه گفتگوی مستقیم و مسالمت امیز با یکدیگر جهت حل سوء تفاهمات پیش آمده را مهیا بفرمایید که در صورت نادیده گرفتین این پیشنهاد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران با شما رفتار خواهد شد.

امضاء:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email