مقالات

مقالات حقوقی در نوران وکیل

نمونه دادخواست تنظیم شده دستور تخلیه عین مستاجره

نمونه دادخواست تنظیم شده دستور تخلیه عین مستاجره

درخواست ( دادخواست ) تخلیه عین مستاجره به چه معنی است؟ اگر مستأجر بعد از پایان مدت اجاره مایل به تخلیه نبود، موجر یا مالک به چه صورت می‌تواند احقاق حق نماید؟ چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه…

نمونه لایحه تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی

نمونه لایحه تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی

طبق رویه فعلی دفتر دادگاه بدوی مطابق ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، به فرستادن نسخه‌ای از دادخواست تجدیدنظرخواه به تجدیدنظر خوانده (محکوم له) مبادرت کرده که ..

نمونه لایحه در رد دعوای تعدیل اقساط مهریه

نمونه لایحه در رد دعوای تعدیل اقساط مهریه

دعوای تعدیل اقساط مهریه چیست؟ دفاع خوانده این دعوا در دادگاه چگونه است؟ اگر درآمد شوهر بیشتر شود و معیشت او ارتقا یابد در این فرض زن (محکوم له) می‌تواند با اثبات این مورد..

نمونه لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب

نمونه لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب

شاکی بعد از صدور قرار منع تعقیب فرصت اعتراض دارد؟ بعد از صدور قرار منع تعقیب و ابلاغ آن به اصحاب پرونده کیفری، تنها شاکی می‌تواند در مهلت ۱۰ روز و برای افراد مقیم خارج از کشور در مهلت یک‌ماه..

نمونه دادخواست مطالبه چک قدیمی غیر صیاد

نمونه دادخواست مطالبه چک قدیمی

اگر شما دارنده چک قدیمی (غیر صیاد) هستید و خواهان مطالبه وجه این چک چه روند قانونی را برای رسیدن به حق خود باید طی کنید؟ دادخواست مطالبه این نوع از چک که از سال ۱۴۰۰ منسوخ اعلام شده …