مقالات

مقالات حقوقی در نوران وکیل

تعریف دعوای حقوقی و غیر حقوقی مالی و کیفری

دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی بر خلاف دعاوی کیفری مربوط به جرم و مجازات نیست و افرادی که برای دعوای حقوقی به دادگاه می روند افرادی هستند که حقوق مالی یا غیرمالی انها نقض گردیده و می خواهند…