نوران وکیل > مقالات > ازدواج و طلاق > نمونه دادخواست تحصیل اجازه ازدواج دختر باکره
نمونه دادخواست تحصیل اذن اجازه ازدواج دختر باکره

نمونه دادخواست تحصیل اجازه ازدواج دختر باکره

در این پست برای خوانندگان عزیز یک نمونه دادخواست تحصیل اجازه ازدواج دختر باکره از دادگاه – تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – همراه با توضیح مختصری درباره این موضوع را آماده نمودیم. طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی دختر باکره* برای ازدواج نیازمند اجازه پدر یا جد پدری خود است .حتی اگر به سن بلوغ و رُشد رسیده باشد.

مستنبط از ماده فوق الذکر ونیز رای وحدت رویه شماره۶۲۶۲مورخ ۱۳۶۳/۳/۲۹، ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری نافذ نبوده و در صورت وقوع و ثبت آن در دفتر خانه رسمی ازدواج، پدر یا جد پدری با طرح دعوای ابطال ازدواج در دادگاه خانواده، می تواند ازدواج را باطل نماید.

اما گاهی در مواردی مشاهده شده است که پدر یا جد پدری بدون عذر موجه و از روی لجاجت و تنفر شخصی از مرد دلخواه دختر یا به علت اینکه مرد خانه یا اتومبیل یا تحصیلات دانشگاهی ندارد از این حق سوءاستفاده کرده و به دختر باکره بالغ اجازه ازدواج با فرد مورد علاقه را نمی دهد.

بر همین اساس قانونگذار در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به دختر باکره بالغ این امکان را داده است که بدون تحصیل اجازه پدر یا جد پدری و با تشریفات مقرر در ماده با فرد مورد نظرش ازدواج نماید. حال در ادامه این پست تشریفات مقرر در ماده فوق الذکر را باهم بررسی می کنیم:

  1. تقدیم دادخواست توسط دختر که خواهان اصلی است، باخواسته تحصیل اجازه ازدواج طبق ماد۱۰۴۳قانون مدنی در دادگاه خانواده و طرح دعوا به طرفیت پدر و جد پدری.اگر جد پدری در قید حیات باشد می بایست مشخصات او نیز در ستون خوانده ذکر شود تا دادخواست قانونی محسوب شود.
  2. معرفی کامل مردی که دختر می خواهد با او ازدواج کند. معرفی مرد مورد نظرِتوسط دختر با ذکر نام و نام خانوادگی، نام پدر ،سن و محل اقامت او در ستون اول دادخواست همراه با خواهان اصلی ( دختر) می باشد.
  3. ذکر و شرح شرایط نکاح و مقدار مهریه مقرر بین دختر و پسر
  4. پس از رسیدگی دادگاه و نیز سقوط اجازه پدر و جد پدری(خواندگان) دادگاه اقدام به صدور رای مبنی بر اجازه ازدواج دختر و پسر می‌نماید.
  5. مراجعه به دفتر رسمی ازدواج جهت ثبت ازدواج به استناد رای صادره

 

نمونه دادخواست تحصیل اجازه ازدواج دختر باکره از دادگاه

خواهان ها : …………(مشخصات دختر و پسر )
اقامتگاه : …………
شماره ملی : ……..

خوانده ها : …………..(مشخصات پدر و جد پدری دختر)
اقامتگاه : ……………
شماره ملی : …………

خواسته:

تحصیل اجازه ازدواج از دادگاه و اسقاط اجازه پدر طبق ماده ۱۰۴۳قانون مدنی

دلایل و مستندات :

  1. رونوشت شناسنامه و کارت ملی پسر
  2. رونوشت شناسنامه و کارت ملی دختر
  3. شهادت شهود

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان……….

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند اینجانب …..خواهان ۲۵ ساله مایل به ازدواج با اقای……..با مشخصات مندرج در دادخواست با شرایط و مهریه ذیل می باشم:

۱- مراسم ازدواج به صورت مختصر با دعوت از اشنایان انجام می گیرد و محل سکونت مشترک نیز به نشانی:…… می باشد

۲- مهریه مورد توافق میان من و آقای…… ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی می‌باشد.

حال نظر به اینکه پدر اینجانب به دلایل ناموجه و نا معقولی از جمله پولدار نبودن آقای………………… از اعطای اجازه ازدواج امتناع کرده و مخالف این وصلت می باشد.لازم به ذکر است در صورت لزوم مادر و برادرم جهت ادای شهادت اعلام آمادگی نموده اند.نهایتا اینجانب با تقدیم این دادخواست و استنادا به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی از دادگاه محترم تقاضای سقوط اجازه پدر و تحصیل اجازه ازدواج مورد استدعاست.

اصطلاحات حقوقی بکار رفته:

باکره: در فقه در مبحث نکاح ،باکره به دختری گفته می شود که بکارت او از راه مواقعه(عمل جنسی) زایل نگردیده باشد و اگر بکارت دختر از طریق غیر مواقعه از بین برود( مثلا عمل جراحی یا حرکات ورزشی) چنین دختری باکره یا در حکم آن محسوب می‌شود.

قوانین مرتبط با بحث

از قانون مدنی

ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی وپسرقبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ماده ۱۰۴۳ – نکاح دخترباکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
ماده ۱۰۴۴- در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد واستیذ ان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می باشد.

 

مقاله مرتبط: چگونه دادخواست حقوقی تنظیم کنیم؟

 

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email