نوران وکیل > مقالات > ازدواج و طلاق > نمونه دادخواست مطالبه مهریه از دادگاه ( به همراه فایل PDF)
نمونه دادخواست مطالبه مهریه از دادگاه

نمونه دادخواست مطالبه مهریه از دادگاه ( به همراه فایل PDF)

برای مطالبه (گرفتن) مهریه از کجا باید شروع کنیم؟ در این پست قصد داریم یک نمونه دادخواست مطالبه مهریه از دادگاه به همراه بررسی نکات مهم در این باب را برای شما عزیزان آماده نمودیم. جهت تنظیم انواع دادخواست‌های حقوقی و لوایح تخصصی با کمترین هزینه ممکن توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل با ما از طریق مشاوره آنلاین رایگان در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط: ماهیت حقوقی مهریه

تعدیل اقساط مهریه: تعدیل اقساط مهریه از جانب مرد و تعدیل اقساط مهریه از جانب زن

قانون حمایت از خانواده: تفسیر و توضیح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده

در این پست موضوعات زیر بررسی می‌شود:

مراحل مطالبه مهریه

سند ازدواج یک سند رسمی بوده که دلیل اصلی زوجه، هنگام مطالبه مهریه از شوهر است. پس برای شروع مطالبه مهریه به موجب بند ۳ ماده ۲۸ لایحه احکام برنامه ششم توسعه ضرورتاً گرفتن مهریه ابتدا باید در قالب اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و از طریق صدور اجراییه از اجرای ثبت اسناد صورت گیرد.

بر همین اساس طبق مقررات جدید مراحل “مطالبه مهریه” باید به ترتیب زیر توسط زوجه انجام گیرد:

  1. از طریق اداره ثبت: برای مطالبه مهریه از ثبت در این روش، زن باید با مراجعه به دفترخانه رسمی ازدواجی که عقد نکاح در آن انجام شده، درخواست صدور اجراییه مهریه کند. پس از صدور اجراییه، زن می‌تواند اموال شوهر را توقیف کند. اموال توقیف شده به مزایده گذاشته می‌شود و مبلغ حاصل از مزایده به عنوان مهریه زن پرداخت می‌شود. حال در صورت عدم کشف مال از شوهر, زوجه جهت مطالبه مهریه مجاز به مراجعه به دادگاه‌های خانواده پس از مختومه نمودن پرونده در اداره اجرای ثبت خواهد بود
  1. از طریق دادگاه: در این روش، زن باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه مهریه را تنظیم و ثبت کند. و در صورتی که زن از پرداخت هزینه دادرسی ناتوان باشد، می‌بایست همراه دادخواست مطالبه مهریه درخواست اعسار از هزینه دادرسی را نیز مطرح کند.

دادخواست مرتبط: صدور اجراییه از رای دادگاه

سوالی که می‌توان مطرح کرد: اگر زن فوت کند تکلیف مهریه او از نظر قانونی چیست؟

در پاسخ می‌توان گفت: به موجب ماده ۱۰۸۹ قانونی مدنی به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می‌شود و این مالکیت مهریه بعد از فوت زوجه به ورثه وی یعنی پدر و مادر و فرزند منتقل می‌شود. در نتیجه ورثه می‌توانند با تقدیم دادخواست به همراه گواهی حصر وراثت، مهریه متوفی را از شوهر مطالب کنند.

نمونه دادخواست مطالبه مهریه از دادگاه

خواهان:….

خوانده:……

تعیین خواسته و بهای آن

۱- الزام خوانده به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال به نرخ روز (مهریه)

۲- الزام به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل

۳- بدواً درخواست اعسار از هزینه دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست

۱- رونوشت مصدق ناحیه

۲- رونوشت مصدق شناسنامه زوجین

۳- سابقه پرونده اجرایی در شعبه اجرای ثبت شهرستان شوش باکلاس ۲۵ )

۴- استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه خانواده ………

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می‌رساند آقای ……. و بنده در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ به موجب سند نکاحیه شماره……. دفترخانه شماره ۲۰۶ شهر شوش استان خوزستان با مهریه به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال عقد دائم یکدیگر درآمده‌ایم. نظر به اینکه پرداخت مهریه در سند نکاحیه عندالمطالبه تعیین گردیده است تقاضای صدور حکم مبنی ۱- بر الزام خوانده به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال مهر تعیین شده به نرخ روز و ۲- بدواً درخواست اعسار از هزینه دادرسی را دارم. لذا مستدعی است وفق مقررات موضوعه حکم مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید ضمناً قبل از تقدیم این دادخواست از طریق اجرای ثبت اسناد شهرستان شوش اقدام به اجرای سند رسمی ازدواج کردم که متاسفانه خوانده هیچ اموال منقول وغیر منقولی نداشته است.

فرم‌ها با فرمت PDF  : فرم استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی و فرم مربوط به لیست اموال 

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

قوانین و مقررات مربوط به مهریه

از قانون مدنی

ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹ – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱ – اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

ماده ۱۰۸۳ – برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۰۸۴ – هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵ – زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶ – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷ – اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸ – در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.

ماده ۱۰۸۹ – ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هرقدر بخواهد معین کند.

ماده ۱۰۹۰ – اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲ – هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتا استرداد کند.

ماده ۱۰۹۳ – هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴ – برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

ماده ۱۰۹۵ – در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶ – در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷ – در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸ – در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.

ماده ۱۰۹۹ – در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰ – در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۰۱ – هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

از قانون حمایت خانواده

ماده ۲۲ – هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

از لایحه احکام برنامه ششم توسعه

بند ۳ ماده ۲۸ لایحه احکام برنامه ششم توسعه آمده است: «تمامی دعاوی ناشی از اجرا نشدن اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی و اجرا شود. آیین نامه اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر برای رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود. و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد»

منابع

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email