نوران وکیل > مقالات > حقوق تجارت > نمونه دادخواست مطالبه چک قدیمی
نمونه دادخواست مطالبه چک قدیمی غیر صیاد

نمونه دادخواست مطالبه چک قدیمی

اگر شما دارنده چک قدیمی غیر صیاد هستید و خواهان مطالبه وجه این چک باشید با ما همراه شوید تا نمونه دادخواست مطالبه چک قدیمی (غیر صیاد) به همراه ذکر نکات مهم را برای شما عزیزان آماده نمودیم. همچنین برای آشنایی با موضوع چک بلامحل, مطالعه مقاله همه چیز درباره چک بلامحل را توصیه می‌کنیم.

در این پست موضوعات زیر بررسی می شود:

نحوه مطالبه وجه چک قدیمی ( غیر صیاد)

در سال ۱۴۰۰ چک جدید معروف به صیاد جایگزین دسته چک های قدیمی شد. اما چک های قدیمی که قبل از این تاریخ صادر شده همچنان معتبر بوده و دارنده این چک می تواند آن ها را وصول نماید. بر همین اساس به موجب شق سوم تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷) قانون صدور چک ، چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از ۱۴۰۰ باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک‌ است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند.

در این حالت دارنده چک قدیمی باید با مراجعه به بانک اقدام به وصول وجه چک نماید و اگر با عدم موجودی مواجه شود ، بانک مکلف است که گواهی عدم پرداخت را به درخواست دارنده صادر کند. دارنده با این گواهی می تواند دادخواست مطالبه وجه چک را در دفتر خدمات قضایی ثبت نماید.

مقاله مرتبط:  دادخواست مطالبه چک صیاد ثبت نشده در سامانه

چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از ۱۴۰۰ باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک‌ است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند.

نمونه دادخواست مطالبه چک قدیمی ( غیر صیاد)

در ادامه یک نمونه دادخواست مطالبه چک قدیمی (غیر صیاد)- تنظیم شده توسط تیم حقوقی نوران وکیل- را برای شما بازدیدکنندگان آماده نمودیم. موسسه حقوقی نوران وکیل اولین موسسه حقوقی در کشور است که خدمت مشاوره رایگان و آنلاین را از طریق وبسایت موسسه برای هموطنان ارائه نموده است.

خواهان:….

خوانده: ……

خواسته و بهای آن:

۱-مطالبه وجه چک به میزان سه میلیارد ریال ۲-خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک به انضمام کلیه خسارات قانونی, ۳-بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته ۴-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست:

۱) رونوشت مصدق چک

۲) گواهی عدم پرداخت صادره از بانک ملت

۳)استشهادیه اعسار

۴) فرم صورت برداری اموال

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

با سلام و تقدیم احترام

احتراما به استحضار می رساند: اینجانب بموجب کپی مصدق یک فقره چک تقدیمی به شماره ۴۳۲۴۰۶ به تاریخ ۲۱/۱۰/۹۸ عهده بانک ملت شعبه گلستان اهواز ‘مبلغ ۳ میلیارد ریال از خوانده طلبکارم که ایشان علی رغم مراجعات مکرر و فرارسیدن سررسید چک از تادیه و پرداخت وجه امتناع می فرماید. به دلیل مشکلات بسیاری از جمله عدم توانایی مالی و عدم دسترسی به اموالم در حال حاضر قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشم. لذا با توجه به مستندات ارائه شده از جمله شهادت شهود و لیست اموال و ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی ‘ همچنین مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ۳۱۰ قانون تجارت‘ رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به میزان۳ میلیارد ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج درچک به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب را خواستارم. بدوا صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن در راستای اجرای مواد ۱۰۸ و۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد استدعاست.

فرم‌ها با فرمت PDF  : فرم استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی و فرم مربوط به لیست اموال 

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

مقررات مرتبط با مطالبه چک قدیمی ( غیر صیاد)

از قانون صدور چک

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱- در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی صادر شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک‌ ست و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود. (اصلاحی ۱۴۰۰/۱/۲۹)

تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۸ – خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج – در مواردی از قبیل اوراق (اسناد) تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره – تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

 

منابع

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email