دسته‌بندی: مفاهیم و تعاریف

مجازات جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت

امانت داری یکی از صفات پسندیده اخلاقی است و نیز یکی از ارکان اساسی برای تحقق جرم خیانت در امانت

شهادت کذب-گواهی دروغ

جرم گواهی دروغ (شهادت کذب)

شهادت یکی از مهم ترین دلایل اثبات در دعوای کیفری می باشد. بر همین اساس برای روشن شدن واقعیت امور

حضانت فرزند

درباره حضانت فرزندان

در فقه برای نگاهداری از فرزندان کلمه حضانت به کار رفته است که قانون مدنی نیز گاهی ان را استعمال

همه چیز درباری چک

همه چیز درباری چک

اهمیت چک به عنوان یک وسیله پرداخت در داد و ستدهای بین مردم، به علت سهولت استفاده برکسی پوشیده نیست.