دسته‌بندی: دادخواست

طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن (زوجه)

قانون مدنی ایران در بحث حقوق خانواده به تبعیت از فقه اسلامی،عمل طلاق را مختص به اراده یک طرفه مرد دانسته است و در اصطلاح

نظریه مشورتی - تعریف نظریه مشورتی - یک نمونه نظریه مشورتی

یک نظریه مشورتی

به دلیل تعداد زیاد قوانین تصویب شده از ده‌ها سال پیش و همچنین ضمیمه شدن هزاران تبصره و ماده به این قوانین, مسائل حقوقی ممکن

نمونه های اظهارنامه های تنظیم شده توسط ، نوران وکیل

تعریف اظهارنامه

ارسال اظهارنامه توسط خواهان( مدعی حق) دربرخی از پرونده های حقوقی، خانواده و در برخی ازجرایم بسیار اهمیت دارد .در برخی از موارد نیز، برای

تفاوت دادخواست لایحه شکواییه

تفاوت دادخواست, شکواییه و لایحه

نخستین مرحله دادرسی و طرح دعوا توسط اشخاص در مراجع قضایی با تنظیم دست نوشته ایی ( دادخواست, شکواییه و یا لایحه) شروع می شود.

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زوجه وکیل

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه

بعد از محکومیت خوانده (زوج) به پرداخت مهریه و قطعی شدن رای و اجرای رای قطعی توسط خواهان،(زوجه) قانونگذار برای خوانده ی معسر( کسی که