دسته‌بندی: دادخواست

۲۲ آذر ۱۴۰۲
اگر رأی هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار به نفع شما صادرشده و محکوم‌له رأی باشید و محکوم‌علیه (کارفرما) بعد از ابلاغ رأی به وی از پرداخت حق‌وحقوق شما خودداری می‌کند. پس..
۱۱ آذر ۱۴۰۲
آیا با رسید یا فیش عادی بانکی می‌تواند تقاضای بازگشت وجه قرض داده شده را کرد؟ اگر مبلغی را به عنوان قرض به شخصی دادید و او از بازپرداخت پول شما امتناع می‌کند می‌توانید با استفاده رسید بانکی (فیش واریزی بانکی) دادخواست
۲۰ آبان ۱۴۰۲
گر شما ذینفع دراموالی (مثل خودرو و ……) هستید که هنوز بنام متهم در پرونده کیفری است و در اثر اجرای قرار تأمین خواسته کیفری توقیف شده است با یک نمونه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته کیفری را…
۶ آبان ۱۴۰۲
کاهش قیمت حاصله که معمولاً در خصوص تصادف خودروهای نو پدید می‌آید، قابل مطالبه و بلااشکال است. همچنین با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه…