برچسب: نمونه دادخواست

۱۳ فروردین ۱۴۰۲
۲۹ مهر ۱۴۰۱
آیا قانون اسلامی برای زوجه امکان فسخ ازدواج را قائل شده است؟ شرایطی که زن می‌تواند قانونا درخواست طلاق داشته باشد چیست؟ طرح دادخواست طلاق به درخواست زوجه از  جمله مسائل  پیچیده  و مشکل در حقوق اسلامی…