برچسب: کیفری

۱۵ تیر ۱۴۰۱
۲۲ خرداد ۱۴۰۱
عمل مجرمانه لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی بسیاری به جامعه وارد می کند .در مقابل این عمل مجرمانه ، جامعه راه کارهایی برای جلوگیری و دفاع از خود وضع می کند