برچسب: کیفری

۸ فروردین ۱۴۰۳
شاکی بعد از صدور قرار منع تعقیب فرصت اعتراض دارد؟ بعد از صدور قرار منع تعقیب و ابلاغ آن به اصحاب پرونده کیفری، تنها شاکی می‌تواند در مهلت 10 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور در مهلت یک‌ماه..
۷ تیر ۱۴۰۲
آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد، آن است که دراین نوع جرم، مال با رضایت و آگاهی کامل صاحب مال به کلاهبردار تحویل داده می شود…
۲۴ خرداد ۱۴۰۲
در حقوق کیفری جزای نقدی یک نوع مجازات خفیف و سبک محسوب می شود که در قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 94 در فصل سوم به موضوع اجرای جزای نقدی و تقسیط …
۲۲ فروردین ۱۴۰۲
مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در ازدواج دائم مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده شوهر قرار گرفته است.