نوران وکیل > مقالات > کیفری > جرم گواهی دروغ (شهادت کذب)
شهادت کذب-گواهی دروغ

جرم گواهی دروغ (شهادت کذب)

شهادت یکی از مهم ترین دلایل اثبات در دعوای کیفری می باشد. بر همین اساس برای روشن شدن واقعیت امور و شناخت وقایع، روی این نوع دلیل، تکیه زیادی شده است.لیکن ، درواقعیت امر کنونی، شاهد آن هستیم که از این دلیل سوءاستفاده‌های بسیاری شده و افرادسودجویی با دریافت وجوهی از طرف یکی از اصحاب دعوا(علی الخصوص در پرونده های دادگاه کیفری دو) در جلسه رسیدگی(خصوصا درجلسات دادسرا) حاضر به شهادت کذب می شوند.
حال دراین مقاله به این جرم “ناجوانمردانه ” می پردازیم تا شاید امیدی باشد، به سوی رهایی از هر چیزی که نامش دروغ است. آنچه در این مقاله خواهیم خواند:

 

تعریف شهادت

شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت ان در جلسه دادگاه. قانون مجازات در ماده ۱۷۴ شهادت را اینگونه تعریف کرده است  “شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.”

تعریف جرم شهادت کذب

جرم شهادت کذب جرمی مطلق است. به این معنی که به محض اینکه شخصی بعنوان شاهد در دادگاه حاضر به شهادت دروغ شود، این جرم محقق می شود. دروغ گفتن،طبق قانون جرم نیست هرچند از نظر دینی و اخلاقی ناپسند است.

پس مستفاد از ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات دروغ گفتن در فرضی جرم محسوب می شود که دارای شرایط ذیل باشد:

  1. عمل شهادت باید در دادگاه نزد مقامات رسمی باشد.( به نظر می رسد که مقصود از مقامات رسمی کسانی باشند که صلاحیت شنیدن شهادت را داشته باشند)
  2. تعقیب متهم به جرم شهادت دروغ منوط به صدور رای از طرف دادگاه می باشد. یعنی باید در پرونده ایی که شاهد در ان شهادت داده است، رای به استناد شاهدت متهم صادر شده و متضرر از شهادت دروغ در رای دادگاه محکوم شده باشد.

لازم به ذکر است ، برای کتمان شهادت در قوانین کیفری مجازاتی در نظر گرفته نشده و ظاهرا کتمان شهادت جرم محسوب نمی‌شود.

نکته: یکی از مصادیق بارز جرم شهادت دروغ موضوع ماده ۱۰ قانون تصدیق انحصار وراثت  و نیز ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی( مربوط به اثبات اعسار مدیون) است که افراد سود جو همیشه با دریافت وجوهی حاضر به شهادت کذب در نزد مقامات مذکور می شوند.

ارکان و مجازات جرم شهادت دروغ

هر جرمی باید دارای سه عنصر باشد.عنصر قانونی، روانی و مادی( مقاله دعاوی کیفری عناصر تشکیل دهنده جرم)

عنصر قانونی جرم شهادت کذب در ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است.”هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد …..محکوم خواهد شد.”

در مورد عنصر مادی و روانی جرم شهادت کذب باید گفت که صرف حضور در جلسه استماع شهود در دادگاه و ادای شهادت به ضرر طرف دعوا، سوءنیت خاص متهم این جرم محرز و معلوم می شود.

لازم به ذکر است در مورد عنصر روانی این جرم باید گفت: شاهد باید عاقل و بالغ باشد. پس،مستفاد از ماده ۱۷۷ قانون مجازات که بلوغ و عاقل بودن شاهد را لازم می داند ، در فرضی که مجنون ویا کودک در دادگاه شهادت کذب دهند ،به علت فقدان عنصر روانی جرم( برای دیدن عناصر سه گانه جرم به مقاله دعوای کیفری مراجعه کنید) فاقد مسئولیت کیفری بوده وجرم شهادت دروغ قابل تحقق نمی باشد.

مجازات این جرم باتوجه به ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات و اصلاحات بعدی ان به شرح ذیل می باشد:

سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال جزای نقدی می باشد. لازم به ذکر است با توجه به سیاق نگارش ماده فوق ، دادگاه مکلف است هر دو مجازات حبس و جزای نقدی را در رای خود اعلام کند.

چکیده : ( دروغ گفتن با اینکه زشت و ناپسند است اما صرف دروغ گفتن جرم نیست.ولی قانونگذار برای جلوگیری از ادای شهادت دروغ در دادگاه ها و مراجع دیگر و نیز جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه، برای افراد سود جویی که در دادگاه حاضر به گفتن شهادت دروغ بشوند،مجازات حبس و جزای نقدی قرار داده است.)

 

*منابع و ماخذ*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email