نوران وکیل > مقالات > حقوق تجارت > نمونه دادخواست مطالبه چک صیاد
نمونه دادخواست چک صیاد

نمونه دادخواست مطالبه چک صیاد

دادخواست مطالبه چک صیاد باید به چه شکل تنظیم شود؟  در این پست ما یک نمونه از دادخواست مطالبه چک صیاد را برای شما عزیزان قرار داده‌ایم تا با مطالعه آن به شیوه تنظیم این نمونه دادخواست‌ها بیشتر آشنا شوید.

چک صیاد با اتصال به سامانه چکاوک به آسانی می تواند چک های مدت دار (درمیان مردم معمولا صدور چک به صورت مدت دار برای تامین اعتبار انجام می شود ) را شناسایی کند. به این معنی که این سامانه از ورود بسیاری از پرونده های کیفری جرم صدور چک بلامحل جلوگیری می کند. زیرا مطابق بند ه‍ – ماده ۱۳ قانون صدور چک در صورتی که ثابت شود تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد( یعنی مدت دار باشد) جنبه کیفری آن ساقط می شود.

مقاله مرتبط: چک بلامحل و آنچه درباره آن باید بدانید.

لازم به ذکر است استنادا به ماده۲۳ قانون صدورچک اصلاحی سال ۹۷ در صورتی که دارنده چک صیاد با عدم موجودی چک مواجه شود با برگشت چک ( دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) و تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک، می تواند درخواست صدوراجرائیه علیه صاحب حساب و یا صادر کننده چک و یا هر دو را تقاضا کند و تمام حساب های بانکی ونیز اموال انها را مطابق قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی به نفع خود توقیف کند.

مقاله مرتبط: نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی چک صیاد (از طرف صادرکننده چک)

نمونه دادخواست مطالبه چک صیاد

خواهان : …………

اقامتگاه : ……….

شماره ملی : ……..

خوانده : …………..

اقامتگاه : …………

شماره ملی : …………

خواسته:مطالبه مبلغ ‌…………………. ریال و صدور اجرائیه نسبت به وجه یک فقره چک صیاد به شماره …………………. با کلیه خسارت های قانونی

دلایل و مستندات :

۱- رونوشت چک صیاد

۲- رونوشت گواهی عدم پرداخت

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان……….

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند خوانده محترم ( آقای………………….) یک فقره چک صیاد به شماره………………… در تاریخ سر رسید (……/……/……) به مبلغ………ریال به عهده بانک …….. شعبه ……. در وجه اینجانب…………….( خواهان) صادر نموده است .که با مراجعه به بانک محال علیه به علت عدم موجودی کافی در حساب صادر کننده با صدور گواهی عدم پرداخت چک فوق الذکر برگشت خورده و تاکنون نیز خوانده نسبت به ادای دین خود اقدام ننموده است .

حال با تقدیم این دادخواست و به استناد ماده ۲۳ قانون صدور چک با اصلاحات ۹۷ تقاضای صدور اجرائیه علیه خوانده نسبت به وجه چک و تمام خسارت های قانونی مورد استدعاست.

مقاله مرتبط: آیا همچنان ظهرنویسی اسناد تجاری کاربرد دارد؟ در این مقاله بخوانید.

نمونه از دادخواست مطالبه چک صیاد یکی از نمونه‌هایی بود که ما برای شما عزیزان در وبسایت موسسه نوران وکیل قرار دادیم. در صورتی که نمونه مورد نظر خود را پیدا نکردید به ما ایمیل بزنید تا کارشناسان ما نمونه مورد نظر شما را در سایت قرار دهند.

قوانین مرتبط با بحث چک صیاد

از قانون صدور چک

ماده ۲۳: (اصلاحی ۱۳۹۷)- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email