نوران وکیل > مقالات > شکواییه > نمونه شکواییه جرم آدم ربایی‎
نمونه شکواییه جرم آدم ربایی

نمونه شکواییه جرم آدم ربایی‎

جرم آدم ربایی به چه معناست و مجازات آن چقدر است؟ تعریف آدم ربایی چیست؟ در این پست قصد داریم به صورت کوتاه به تعریف جرم آدم ربایی بپردازیم و در ادامه نیز یک نمونه شکواییه جرم آدم ربایی را برای شما عزیزان آماده نمودیم. در این ‎موضوعات زیر بررسی می شود:

مقاله مرتبط: نمونه شکواییه تصرف عدوانی کیفری 

جرم آدم ربایی به چه معناست؟

تعریف آدم ربایی چیست؟ با توجه به ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات می توان جرم آدم ربایی را چنین تعریف کرد: جابه جا کردن غافلگیرانه فرد، بدون رضایت وی به صورت عنف، حیله، تهدید ، و هر نحو دیگر می باشد. پس اگر فرد با رضایت خود ربوده شود یا اینکه با توافق قبلی آدم ربا باشد جرم آدم ربایی محقق نمی شود و قاعدتا شکواییه برای جرم آدم‌ ربایی‎ قابل قبول نیست.

بر همین اساس ماده فوق الذکر جرم آدم ربایی را اینگونه تعریف نموده است:

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند مرتکب جرم آدم ربایی شده است.

میزان مجازات جرم آدم ربایی

میزان مجازات جرم آدم‌ربایی چقدر است؟ با توجه به اصلاح ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات در سال ۹۹ مجازات آدم ربایی بر حسب کیفیت و نوع ربایش ، وسیله ربایش و سن مجنی علیه( شخص مورد ربایش) متفاوت است. بر همین اساس مجازات جرم آدم ربایی به شرح ذیل خواهد بود:

  • در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد مرتکب به حبس درجه چهار یعنی ۵ تا ۱۰ سال محکوم می شود.
  • در صورتی که ارتکاب جرم بدون عنف یا تهدید باشد مرتکب به حبس درجه پنج یعنی بیش از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
  • در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی حداکثر حبس درجه چهار ( ۱۰سال) یا حداکثر حبس درجه پنج( ۵ سال) محکوم خواهد شد. مثلا اگر مجنی علیه ۱۳سال داشته و ربودن با عنف بوده باشد، مرتکب به مجازات حبس ۱۰ سال محکوم می شود.

لازم به ذکر است با توجه به مقدار مجازات آدم ربایی، رسیدگی به این جرم در هر فرضی در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم خواهد بود.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

نمونه شکواییه جرم آدم ربایی‎

در ادامه یک نمونه شکواییه جرم آدم ربایی‎ – تنظیم شده توسط تیم حقوقی نوران وکیل – را برای شما بازدیدکنندگان گرامی قرار دادیم. جهت تنظیم انواع شکواییه های کیفری ، دادخواست های حقوقی و لوایحی دفاعی حرفه ای کافیست با ما از طریق مشاوره رایگان آنلاین در وبسایت در ارتباط باشید تا کارشناسان ما نسبت به تنظیم و ارسال اوراق قضایی شما را یاری نمایند.

شاکی ………………………

به نشانی……

مشتکی عنه …………………….

به نشانی…..

تاریخ وقوع جرم …………………………

محل وقوع جرم….

مستندات و دلایل:

شهادت شهود- تحقیق محلی

عنوان اتهام:

آدم ربایی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان……

احتراما به استحضار می رساند، مشتکی عنه با فریب دادن موکل اینجانب که دختری ۱۴ ساله می باشد با وعده و وعید به قصد ازدواج و همچنین مسافرت خارج از کشور موکل را فریب داده او را سوار خودرو شخصی خود کرده و برخلاف میل و اراده موکله او را از شهر…… به شهر………..برده است و پس از پیگیری ها مشخص شده ایشان را در خانه ای در نزدیکی روستای …..… مخفی نموده است، لذا استنادا به ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات نظر به اینکه اقدامات انجام شده از سوی مشتکی عنه با اعمال فریبکارانه بوده و موکل رضایت باطنی برای همراهی با وی را نداشته، تقاضای رسیدگی به جرم آدم ربایی مشتکی عنه و جلب دادرسی و مجازات وی مورد استدعاست. ضمنا مشخصات شهود به علت مسائل امنیتی حضورا طی لایحه جداگانه خدمت شما تقدیم می گردد.

با تشکر و سپاس فراوان

مقاله مرتبط: نمونه لایحه دفاعی مبنی بر مهدورالدم بودن

قوانین مرتبط با جرم آدم ربایی

از قانون تعزیرات مصوب ۷۵

ماده ۶۲۱-[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره [منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. (منسوخ شده است)

ماده ۶۳۱-[اصلاحی جزای نقدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به ۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

از قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳

‌ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.

ب – تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌فرد یا افراد موضوع بند (‌الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

ماده ۲- اعمال زیر در حکم «‌قاچاق انسان» محسوب می‌شود:

‌الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.

ب – عبوردادن (‌خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز

فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج – عبور دادن (‌خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.

ماده ۳ – چنانچه عمل مرتکب «‌قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات‌اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،‌محکوم می‌شود.

‌تبصره ۱– (منسوخ شده است) چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌این ماده محکوم می‌شود. (منسوخ شده است)

‌تبصره ۲– کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه‌ منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

‌تبصره ۳- مجازات معاونت در جرم «‌قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است، خواهد بود.

‌ماده ۶- چنانچه «‌قاچاق انسان» توام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا‌مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز‌محکوم خواهند شد.

 

منابع استفاده شده در این مقاله و تنظیم نمونه شکواییه جرم آدم ربایی‎:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email