نوران وکیل > مقالات > حقوق تجارت > نمونه شکواییه جرم صدور چک بلامحل (بی محل)
نمونه شکواییه جرم صدور چک بلامحل

نمونه شکواییه جرم صدور چک بلامحل (بی محل)

اگر به دنبال نمونه شکواییه جرم صدور چک بلا محل هستید ما در این پست یک نمونه از این نوع شکایت ، همراه با توضیح نکات مهم و پر کاربرد چک بلامحل را برای شما عزیزان آماده نمودیم. همچنین در مقاله لایحه دفاع از متهم در جرم صدور چک بلامحل می‌توانید دفاعیه در برابر این شکایت و موارد مربوطه را مطالعه فرمایید.
منظور از صدور چک پرداخت نشدنی این است که ، صدور چک یا صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به گونه ای است که بانک ، به یکی از علل مصرح در قانون صدور چک از پرداخت وجه ان خوداری نماید.در ماده ۷ قانون صدور چک《 اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) عمل صدور چک بلا محل جرم انگاری شده و برای مرتکب این عمل مجازات کیفری تا ۲ سال حبس پیش ببنی شده است. این ماده می گوید: هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:..”

در ماده ۷ قانون صدور چک《 اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) عمل صدور چک بلا محل جرم انگاری شده و برای مرتکب این عمل مجازات کیفری تا ۲ سال حبس پیش ببنی شده است.

جهات و مواردی که جرم چک پرداخت نشدنی محقق می شود به شرح ذیل است:

اول: دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت ان در تاریخ مندرج در چک.(این مورد از شایعترین جهات کیفری چک در کشور ما می باشد.)

دوم:کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار ان چک صادر شده است.

سوم: دستور عدم پرداخت خلاف واقع طبق ماده۱۴

چهارم: تنظیم چک به شکل نادرست

پنجم:صدور چک از حساب مسدود (مطابق ماده ۱۰ همان قانون این عمل در حکم صدور چک بلا محل بوده و صادر کننده چک به حداکثر مجازات مقرر که غیر قابل تعلیق است محکوم می شود)

ذکر این نکته لازم است که جرم صدورچک بلامحل از جمله جرایم مطلق است‌. به این معنا که به محض صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک ( برگشت چک )به یکی از جهات فوق جرم محقق شده و سوء نیت و عنصر روانی این عمل مفروض است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

مقاله مرتبط: تفسیر و توضیح مواد ۲۱ و ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰

سه نکته مهم درباره جرم چک بلا محل:

اول: این جرم از جمله جرایم قابل گذشت بوده که، مطابق مواد ۱۹ ،۱۱ و ۱۲ قانون صدور چک جرم چک پرداخت نشدنی بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب کیفری نیست.وبا گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت تمام وجه چک و کلیه خسارت های قانونی، دعوای کیفری ساقط می شود.

دوم: مهلت طرح شکایت این جرم محدود است.یعنی در صورت گذشت مدت شش ماه از تاریخ سر رسید و عدم دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک یا گذشت ۶ ماه از دریافت گواهی عدم پرداخت و عدم شکایت کیفری در دادسرا، جنبه کیفری چک بلا محل ساقط می شود.

سوم: محل وقوع جرم صدور چک بلامحل همان محل وقوع بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت است. برهمین اساس دادسرای صالح جهت رسیدگی به این جرم دادسرا واقع در شهرستان بانکی است که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده است. برای مثال اگر چک در یکی از شعب بانک واقع در شهرستان اهواز برگشت داده شود، دادسرای شهرستان اهواز صالح به رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل خواهد بود.

حال در زیر نمونه شکواییه جرم صدور چک بلامحل – تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – برای بازدیدکنندگان گرامی قرار داده شده است.

مقاله مرتبط: آشنایی با اسناد تجاری

نمونه شکواییه جرم صدور چک بلامحل

شاکی: ……………………….
اقامتگاه: ………………………..
کدملی:……………………..
شماره تماس:………

مشتکی عنه:………………………
اقامتگاه: ………………………
کدملی:……………………..
شماره تماس:……………

عنوان اتهام : صدور چک بلا محل

محل وقوع جرم: شهرستان……..
تاریخ وقوع جرم:۹۷/۳/۸

دلایل اثبات جرم:

۱- اظهارنامه شماره………
۲- اصل و رونوشت برگ چک شماره..
۳- اصل و رونوشت گواهی عدم پرداخت صادره از بانک….

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …….

باسلام و احترام

به استحضار می رساند مشتکی عنه فوق آقای…………..‌…یک فقره چک به شماره …………مورخ …./…../…….از حساب جاری شماره………………….عهده بانک……………به مبلغ………..ریال در وجه اینجانب …………(شاکی) صادر نموده است. پس از مراجعات مکرر به بانک محال علیه و نیز ارسال اظهارنامه به مشتکی عنه مبنی بر تسدید مبلغ چک در حساب جاری فوق، مشارالیه هیچگونه اقدامی ننموده و نهایتا در مورخ …………چک فوق منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت به علت فقدان موجودی گردیده است.
حال با تقدیم اصل چک و گواهی عدم پرداخت و رونوشت آنها:

اولا استنادا به مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای صدور قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف حساب های بانکی و اموال مشتکی عنه به میزان ……‌‌‌ریال معاد وجه چک و

ثانیا: با عنایت به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، تقاضای تعقیب و مجازات نامرده مورد استدعا است.

چک چیست؟ همه مطالبی که درباره چک باید بدانید.

قوانین مرتبط با بحث چک بلا محل کیفری

از قانون صدور چک

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
.ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

 

درباره پشت نویسی اسناد تجاری بیشتر بدانید.

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email