شکواییه ممانعت از ملاقات فرزند
نوران وکیل > مقالات > شکواییه > نمونه شکواییه ممانعت از ملاقات فرزند
شکواییه ممانعت از ملاقات فرزند

نمونه شکواییه ممانعت از ملاقات فرزند

ملاقات فرزند مشترک توسط پدر یا مادر بعد از طلاق زوجین حق قانونی و طبیعی دو طرف می باشد و طبق رویه قضایی تعیین وقت ملاقات با فرزند در دادنامه طلاق دقیقا با تعیین روز و ساعت و نیز مکان ملاقات مشخص می شود. اما گاهی دیده می شود که یکی از والدینی که حق حضانت با اوست طرف دیگر را از این حق محروم می کند. در این حالت قانون به طرفی که از حق ملاقات با فرزندش محروم شده، این امکان را داده که مستقیما در دادگاه کیفری دو شکواییه (شکایت کیفری) علیه طرف دیگر مطرح کند.

شکواییه چیست؟ در این مقاله تفاوت شکواییه, دادخواست و لایحه توضیح داده شده

نمونه شکواییه (شکایت کیفری) ممانعت از ملاقات فرزند

شاکی:
اقامتگاه:
کدملی:

مشتکی عنه:
اقامتگاه:
کد ملی:

محل وقوع جرم: شهرستان

موضوع شکایت: ممانعت از ملاقات فرزند

ادله اثبات جرم:

  1. رونوشت سند ازدواج رسمی
  2. شهادت شهود
  3. دادنامه طلاق توافقی شماره
  4. رونوشت سند طلاق

 

شرح شکایت
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان

با سلام و عرض احترام
احتراما به استحضار می رساند با عنایت به سند ازدواج شماره ….. صادره از دفتر ازدواج رسمی شماره … شیراز مشتکی عنه …… همسر اینجاب بوده و طبق گواهی عدم امکان سازش صادره از شعبه ۵ دادگاه خانواده شهرستان …. (که ضم شکواییه شده است) ونیز طبق سند طلاق شماره…….حق ملاقات با فرزند هر هفته در روزهای شنبه و سه شنبه تعیین شده است.  اما مشتکی عنه نزدیک به یکسال اینجانب را از حق قانونی و اخلاقی ملاقات با فرزند مشترک محروم کرده است. که برای اثبات این امر شهادت شهود موجود می باشد.

لذا استنادا به ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده که اشعار می دارد (هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.) و نیز در راستای اجرای ماده ۳۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری که مجازات این بزه درجه ۸ می باشد باید مستقیما در دادگاه مطرح شود، از محضر مقام قضایی محترم تقاضای تعقیب و مجازات و صدور دستور ملاقات با فرزند مورد استدعاست.

 

دادسرا چیست؟ مراحل شکایت کیفری را در این مقاله بخوانید.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email